czwartek, 13 grudnia 2018

Newsroom

Eurocent dostał nakaz zapłaty

msd | 06 listopada 2017
Firma pożyczkowa miałaby zapłacić ponad 1,8 mln zł, lecz zamierza złożyć sprzeciw do nakazu wraz z wnioskiem o oddalenie całości roszczenia ze strony funduszu sekurytyzacyjnego Prime FIZ.

Eurocent nie precyzuje czego dotyczy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w sprawie z powództwa Prime FIZ, funduszu sekurytyzacyjnego zarządzanego przez GO TFI. Niemniej, w przeszłości spółka zawierała z funduszami, w tym przynajmniej jednym zarządzanym przez GO TFI, umowy o współpracy w zakresie sprzedaży do nich wierzytelności pożyczkowych.

Tak czy inaczej, Eurocent, jak podaje, uważa powództwo Prime FIZ za bezzasadne.

Ponad miesiąc temu majątek firmy pożyczkowej został zabezpieczony przez sąd poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy. Jedną z jego decyzji było wstrzymanie dalszej ratalnej spłaty obligacji, których termin wykupu minął na początku czerwca. Dotychczas z wartej 1,8 mln zł emisji spłacono 0,74 mln zł. Jakiekolwiek kolejne płatności muszą poczekać, bo na razie spółka sama czeka na otwarcie postępowania układowego. Wniosek w tej sprawie dopiero złożyła, bo wcześniej przez kilka miesięcy chciała otwarcia przyspieszonego postępowania układowego. Zmiana rodzaju restrukturyzacji podyktowana jest zbyt wysokim, przekraczającym 15 proc., udziałem wierzytelności spornych.

Notowane na Catalyst obligacje serii F Eurocentu o wartości 2,31 mln zł wyceniane są na jedną czwartą nominału. 

Więcej wiadomości o Eurocent S.A. w upadłości

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje