niedziela, 16 grudnia 2018

Newsroom

Eurocent dostał żądanie przedterminowego wykupu na 2,6 mln zł

msd | 10 stycznia 2018
Chodzi o uplasowane w październiku obligacje serii G na 3 mln zł, które zabezpieczone zastawem rejestrowym na certyfikatach inwestycyjnych.

Złożone przez pełnomocnika 28 obligatariuszy wezwanie do wcześniejszej spłaty papierów nienotowanych na Catalyst wynika z opóźnień w obsłudze długu. Eurocent jeszcze w czerwcu ubiegłego roku nie wykupił notowanych wcześniej na GPW papierów ERC0617 o wartości 1,8 mln zł (w ratach później wykupiono 0,74 mln zł), a w październiku wstrzymał obsługę także innych obligacyjnych zobowiązań.

Żądanie przedterminowego wykupu prawdopodobnie pozostanie bez odpowiedzi. Od lipca Eurocent stara się o uruchomienie postępowania restrukturyzacyjnego, a w międzyczasie zabezpieczono majątek spółki, najpierw przez ustalenie nadzorcy sądowego, którego później zamieniono jednak na zarządcę przymusowego. Innymi słowy, spółce odebrano zarząd nad własnym majątkiem. Spółka odmówiła komentarza w tej sprawie.  

W grudniu odbyć się miało zgromadzenie obligatariuszy posiadających papiery serii G. Nie doszło ono jednak do skutku.

W ostatnich dniach ubiegłego roku z zasiadania w radzie nadzorczej Eurocentu zrezygnował Michał Kolawa oraz Celina Kolawa, odpowiednio brat i matka Grzegorza Kolawy, głównego akcjonariusza spółki, a do niedawna także jej prezesa.

W obrocie na Catalyst pozostają jeszcze wygasające w tym roku obligacje serii F firmy pożyczkowej. Wart 2,31 mln zł dług zapada we wrześniu i można oczekiwać, że do jego wykupu terminowego wykupu nie dojdzie. W grę wchodzi wyłącznie rozliczenie w ramach postepowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego (odpowiedni wniosek oczekuje w sądzie, ale priorytet rozpatrzenia nadano restrukturyzacji).

Niezabezpieczone obligacje ERC0918  wyceniane są na 29 proc. nominału. 

Więcej wiadomości o Eurocent S.A. w upadłości

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

 • Wierzyciel wnioskuje o upadłość Fast Finance

  14 grudnia 2018
  Wniosek o ogłoszenie upadłości windykatora złożyła obsługująca go w przeszłości agencja relacji inwestorskich. Sąd zabezpieczył majątek spółki poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Został nim obecny kurator obligatariuszy GetBack, a w przeszłości syndyk e-Kancelarii.
  czytaj więcej
 • GetBack wybrał nowego audytora

  12 grudnia 2018
  W miejsce Deloitte, któremu windykacyjna spółka wypowiedziała we wrześniu umowę, wybrano PKF Consult. Do odwieszenia notowań instrumentów finansowych GetBacku wciąż długa droga.
  czytaj więcej
 • XSystem nie wypłacił odsetek

  03 stycznia 2018
  Spółka, która w grudniu złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości, nie przekazała kuponu od notowanych na Catalyst obligacji XSM0319.
  czytaj więcej
 • XSystem znalazł potencjalnego inwestora

  27 grudnia 2017
  Spółką, która tydzień temu złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości, zainteresowany ma być inwestor skłonny przejąć nad nią kontrolę, co pozwoliłoby kontynuować działalność przy wprowadzeniu programu naprawczego lub postępowania sanacyjnego.
  czytaj więcej

Emisje