niedziela, 18 marca 2018

Newsroom

Eurocent dostał żądanie przedterminowego wykupu na 2,6 mln zł

msd | 10 stycznia 2018
Chodzi o uplasowane w październiku obligacje serii G na 3 mln zł, które zabezpieczone zastawem rejestrowym na certyfikatach inwestycyjnych.

Złożone przez pełnomocnika 28 obligatariuszy wezwanie do wcześniejszej spłaty papierów nienotowanych na Catalyst wynika z opóźnień w obsłudze długu. Eurocent jeszcze w czerwcu ubiegłego roku nie wykupił notowanych wcześniej na GPW papierów ERC0617 o wartości 1,8 mln zł (w ratach później wykupiono 0,74 mln zł), a w październiku wstrzymał obsługę także innych obligacyjnych zobowiązań.

Żądanie przedterminowego wykupu prawdopodobnie pozostanie bez odpowiedzi. Od lipca Eurocent stara się o uruchomienie postępowania restrukturyzacyjnego, a w międzyczasie zabezpieczono majątek spółki, najpierw przez ustalenie nadzorcy sądowego, którego później zamieniono jednak na zarządcę przymusowego. Innymi słowy, spółce odebrano zarząd nad własnym majątkiem. Spółka odmówiła komentarza w tej sprawie.  

W grudniu odbyć się miało zgromadzenie obligatariuszy posiadających papiery serii G. Nie doszło ono jednak do skutku.

W ostatnich dniach ubiegłego roku z zasiadania w radzie nadzorczej Eurocentu zrezygnował Michał Kolawa oraz Celina Kolawa, odpowiednio brat i matka Grzegorza Kolawy, głównego akcjonariusza spółki, a do niedawna także jej prezesa.

W obrocie na Catalyst pozostają jeszcze wygasające w tym roku obligacje serii F firmy pożyczkowej. Wart 2,31 mln zł dług zapada we wrześniu i można oczekiwać, że do jego wykupu terminowego wykupu nie dojdzie. W grę wchodzi wyłącznie rozliczenie w ramach postepowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego (odpowiedni wniosek oczekuje w sądzie, ale priorytet rozpatrzenia nadano restrukturyzacji).

Niezabezpieczone obligacje ERC0918  wyceniane są na 29 proc. nominału. 

Więcej wiadomości o Eurocent S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje