wtorek, 21 listopada 2017

Newsroom

Eurocent stracił jedno ze źródeł finansowania działalności; jutro dalsze negocjacje - aktualizacja

msd | 22 czerwca 2017
Łotewska firma Mintos wstrzymała na swojej platformie internetowej możliwość sprzedaży przez Eurocent wierzytelności z tytułu udzielanych pożyczek. Tym samym współpraca, która miała gwarantować „stabilne źródło finansowania” została przerwana po trzech miesiącach.

Informacja uzupełniona o wypowiedzi przedstawiciela spółki. Nowa treść oznaczona kursywą.

Eurocent, który zaległa ze spłatą wartych 1,8 mln zł obligacji, rozpoczął sprzedaż pożyczkowych wierzytelności poprzez platformę Mintos w marcu tego roku (w Obligacje.pl o możliwości takiej współpracy pomiędzy spółkami informowaliśmy jeszcze w lutym). Firma zapewniała wówczas, że zawarta umowa pozwoli pozyskać nowych inwestorów i zdywersyfikować dostęp do kapitału, zapewniając tym samym nowe źródło finansowania. Teraz natomiast, po zawieszeniu umowy, Eurocent informuje o ograniczeniu dostępu do „źródła finansowania bieżącej działalności”.

Spółka nie zdradza przyczyn wstrzymania współpracy, zaznacza jednak, że prowadzone są rozmowy w sprawie wznowienia sprzedaży wierzytelności za pośrednictwem platformy Mintos. Ich wynik ma być też uzależniony od porozumienia firmy pożyczkowej z inną instytucją finansową, którą nabywała od Eurocentu wierzytelności.

- W piątek prowadzimy dalsze rozmowy. Jeśli fundusze, z którymi współpracujemy, podtrzymają wolę współpracy, wówczas mamy deklarację ze strony przedstawicieli Mintosa, że współpraca zostanie odnowiona - powiedziała Ewa Mrugała odpowiedzialna za relacje inwestorskie w Eurocent, w rozmowie z Obligacje.pl.

Z naszych informacji wynika, że w ubiegłym tygodniu Eurocent informował obligatariuszy o problemach z jednym z partnerów finansowych, który „złamał w ostatnim czasie warunki umowy oraz zaprzestał skupu wierzytelności”. Spółka zapewniła właścicieli papierów dłużnych, że poszuka nowego inwestora, a także będzie dążyć do wymuszenia respektowania zapisów umowy przez obecnego partnera.

- Fundusze nadal z nami współpracują, a terminy płatności z ich strony są tu kluczowym zagadnieniem, przesądzajacym o tym, czy mogliśmy spłacić obligacje w terminie czy nie. Mamy nadzieję na kontynuację współpracy z nimi i odnowienie umowy z Mintosem. To pozwalałoby na stopniową spłatę obligacji - powiedziała Ewa Mrugała.

W tym samym liście do obligatariuszy Eurocent powstałe kłopoty płynnościowe tłumaczył „niepokojącym trendem w zakresie zwiększonej szkodowości udzielanych przez siebie pożyczek”, a także programem Rodzina 500+. Wcześniej swoje problemy rządowym wsparciem dla wielodzietnych rodzin tłumaczyła także Marka, która weszła na drogę postępowania restrukturyzacyjnego. Podobnego scenariusza nie można też wykluczyć w Eurocencie, gdyż spółka zatrudniła kancelarię prawną do – jak poinformowano jednego z naszych informatorów – „przygotowania koncepcji procesu restrukturyzacji”.

Eurocent miał też prowadzic rozpocząć rozmowy z inwestorem, który sfinansowałby „uruchomienie innej linii produktowej”.

- Z inwestorem finansowym rozmawiamy już dość długo. Rozmowy w ostatnich dniach przyspieszyły, bo również ten potencjalny inwestor zainteresowany inwestycją w firmę, która prowadzi pełną działalność operacyjną. Jeśli uda się je zakończyć pozytywnie, środki na spłatę obligacji pojawia się najszybciej. Trzeci scenariusz zakłada zaś, że środki na spłatę obligacji będą pochodzić ze spłaty udzielonych pożyczek - dodała Ewa Mrugała.

Termin spłaty wartych 1,8 mln zł papierów serii E minął 8 czerwca. Od tego czasu ze stanowiska prezesa zarządu zrezygnował Grzegorz Kolawa, który wciąż pozostaje głównym akcjonariuszem spółki. Rezygnację złożył też jeden z członków rady nadzorczej.

- Prezes mocno przeżył obecną sytuację. Budował firmę przez 14 lat. Ze względu na stan zdrowia zdecydował się odciąć od problemów firmy i zarządzanie przejął Paweł Przybyła, wiceprezes spółki. Odejście kluczowej osoby w firmie wymagało od nas znacznego przeorganizowania i zajęło nieco czasu. Jesteśmy jednak zdeterminowani - dodała nasza rozmówczyni.

W obrocie na Catalyst pozostaje jeszcze jedna seria obligacji Eurocentu. Wartymi 2,3 mln zł papierami z terminem wykupu we wrześniu 2018 r. po raz ostatni handlowano we wtorek po 37,5 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Eurocent S.A.

 • Eurocent pogłębia tegoroczne straty

  15 listopada 2017
  Pomimo kolejnej straty oraz gwałtownego przyrostu należności firma pożyczkowa zakończyła III kwartał z dodatnimi przepływami operacyjnymi. Część wygenerowanej gotówki trafiło na spłatę zaległych obligacji. Teraz jednak – decyzją tymczasowego nadzorcy sądowego – ewentualne nadwyżki środków pieniężnych nie mogą być przekazywane obligatariuszom.
  czytaj więcej
 • Eurocent dostał wezwanie do przedterminowego wykupu obligacji

  07 listopada 2017
  Jeden z obligatariuszy postawił w stan wymagalności nienotowane na Catalyst papiery serii G o wartości 100 tys. zł z emisji wartej 3 mln zł.
  czytaj więcej
 • Eurocent dostał nakaz zapłaty

  06 listopada 2017
  Firma pożyczkowa miałaby zapłacić ponad 1,8 mln zł, lecz zamierza złożyć sprzeciw do nakazu wraz z wnioskiem o oddalenie całości roszczenia ze strony funduszu sekurytyzacyjnego Prime FIZ.
  czytaj więcej
 • Eurocent chce zmienić formę postępowania restrukturyzacyjnego

  30 października 2017
  Po prawie czterech miesiącach od złożenia wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego firma pożyczkowa postanowiła cofnąć wniosek i złożyć nowy, tym razem o otwarcie postępowania układowego.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje