sobota, 22 września 2018

Newsroom

Eurocent z nadzorcą sądowym

msd | 29 września 2017
Krakowski sąd zabezpieczył majątek spółki poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Ma on wydać opinię w sprawie postępowania upadłościowego i przyspieszonego postępowania układowego.

Blisko trzy miesiące od złożenia wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wciąż nie zapadała decyzja w sprawie jego uruchomienia lub wejścia na ścieżkę postępowania układowego. Przypomnijmy, że razem z wnioskiem o postępowanie restrukturyzacyjne firma pożyczkowa złożyła także na wszelki wypadek wniosek o ogłoszenie upadłości, z zastrzeżeniem jednak by wniosek ten rozpatrzony został dopiero w drugiej kolejności, gdyby zaszła taka potrzeba.

Z otrzymanych informacji wynika, iż tymczasowy nadzorca sądowy ma dokonać rozpoznania sytuacji emitenta i wydać opinię w zakresie postępowania upadłościowego i przyspieszonego postępowania układowego – podano w komunikacie Eurocentu.

Co do zasady, wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego w ciągu tygodnia od jego złożenia. Jest to jednak termin instrukcyjny dla sądu, którego przekroczenie nie rodzi żadnych konsekwencji dla ewentualnego postępowania. Zresztą akurat w przypadku Eurocentu, jak podawaliśmy w sierpniu, zaszła też konieczność uzupełnienia wniosku.

W osobnym komunikacie firma pożyczkowa poinformowała też o kolejnej spłacie niewielkiej raty od przeterminowanych obligacji serii E na 1,8 mln zł, których termin wykupu minął 8 czerwca. Spółka ponownie przekazała 3 proc. pierwotnej wartości emisji, a łącznie w ośmiu cotygodniowych płatnościach wykupiła dotychczas 32 proc. (0,58 mln zł) zaległych papierów.

W obrocie na Catalyst pozostaje jeszcze jedna seria obligacji Eurocentu (ERC0918). Wartymi 2,3 mln zł papierami z terminem wykupu we wrześniu 2018 r. nie handlowano od miesiąca. Ostatnią transakcję zawarto przy cenie na poziomie 20 proc. nominału, obecnie zaś papiery kwotowane są na 12/45 proc. (bid/ask).

Więcej wiadomości o Eurocent S.A. w upadłości

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje