czwartek, 17 stycznia 2019

Newsroom

Eurocent z wypowiedzeniem umowy od funduszu sekurytyzacyjnego

msd | 25 stycznia 2018
Jeden z funduszy zrezygnował z odkupowania od Eurocentu wierzytelności wynikających z udzielonych pożyczek.

Otrzymane rozwiązanie umowy ma trzymiesięczny okres wypowiedzenia. To kolejna już negatywna informacja z funduszy, która napłynęła ostatnimi czasy.

W czerwcu ubiegłego roku spółka nie wykupiła obligacji ERC0617 na 1,8 mln zł (w ratach spłacono 0,74 mln zł). Od pół roku spółka czeka też na otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Sąd zabezpieczył jej majątek, najpierw przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, później zaś zamieniając go na zarządcę przymusowego, co sprowadza się do odebrania zarządu nad własnym majątkiem.

Ostatnio natomiast informowano o zajęciu części aktywów Eurocentu i napływie kolejnych żądań przedterminowego wykupu obligacji. Właściciele nienotowanych na Catalyst papierów serii G postawili w stan wymagalności 2,6 mln zł z emisji na 3 mln zł, natomiast posiadacze wartej 2,31 mln zł serii F dotychczas zażądali spłaty długu na 0,76 mln zł.

Pozostająca na Catalyst seria F (ERC0918) w ostatniej transakcji wyceniana była na 23,02 proc. nominału. 

Więcej wiadomości o Eurocent S.A. w upadłości

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje