środa, 22 maja 2019

Newsroom

Everest Capital wprowadził marcową emisję na Catalyst

msd | 11 czerwca 2018
Firma pożyczkowa, szerzej znana pod marką Bocian, wprowadziła do giełdowego obrotu 3,5-letnie papiery dłużne serii L, za które płaci WIBOR 6M plus 5 pkt proc. marży.

Warunki emisji debiutujących obligacji EVC0921 w zasadzie pozostają takie same, jak w przypadku uplasowanej w grudniu serii K. Zabezpieczeniem długu jest więc zastaw na udzielonych pożyczkach oraz poręczenie spółek, które prowadzą faktyczną działalność operacyjną w grupie Everest (emitent jest tylko spółką celową). Ponadto, emitent i poręczyciele złożyli też oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Everest Capital ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji. Obligatariuszom natomiast przysługiwać będzie prawo żądania wcześniejszej spłaty długu, gdyby naruszono któryś z określonych w warunkach emisji kowenantów. Wśród nich znalazły się na przykład punkty o limicie zadłużenia poręczycieli, konieczności utrzymywania przez nich dodatnich wyników, czy ograniczeniu poziomu dywidendy do połowy rocznego zysku netto.

Warte 50 mln zł papiery serii L uplasowano w ramach prywatnej oferty, w której udział wzięło 37 inwestorów. Cześć pozyskanych środków Everest Capital przeznaczył na refinansowanie dwóch starszych serii obligacji.

Do godz. 13.00 nie handlowano debiutującymi obligacjami EVC0921. Nie wystawiono także żadnych ofert kupna sprzedaży.

Grudniową emisją EVC0621, która obecna jest na Catalyst od trzech miesięcy, także jeszcze nie handlowano.

Więcej wiadomości o Everest Capital Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Wzrost długu netto Atalu

  22 maja 2019
  Wraz z zaciągnięciem nowych zobowiązań odsetkowych i wdrożeniem standardu MSSF 16 dług netto deweloperskiej grupy wzrósł w I kwartale o 153,2 mln zł do 486,2 mln zł. W dużej mierze to jednak zobowiązania wobec głównego akcjonariusza oraz takie, które zostaną przeniesione na nabywców lokali.
  czytaj więcej
 • PCC Exol wyraźnie poprawił wyniki

  22 maja 2019
  Chemiczna grupa zwiększyła wynik EBITDA o 91 proc. r/r do 18,5 mln zł w I kwartale. Poprawa była na tyle duża, że zamortyzowała istotny wzrost zadłużenia. Wskaźnik dług netto/EBITDA był najniżej od lat, gorzej natomiast prezentowały się wskaźniki płynności.
  czytaj więcej
 • Niezmiennie wysokie zadłużenie Murapolu

  11 czerwca 2018
  Dług netto deweloperskiej grupy na koniec ubiegłego roku wciąż przekraczał jej kapitały własne – wynika ze sprawozdania finansowego pro-forma. Murapol bezsprzecznie pozostaje najbardziej zadłużonym deweloperem mieszkaniowym na Catalyst.
  czytaj więcej
 • GPW sprzeda akcje Aquis Exchange

  11 czerwca 2018
  Giełda Papierów Wartościowych zainkasuje 12,4 mln GBP za sprzedaż pakietu 20,31 proc. udziałów spółce Aquis Exchange.
  czytaj więcej

Emisje