środa, 15 sierpnia 2018

Newsroom

Everest Capital wprowadził marcową emisję na Catalyst

msd | 11 czerwca 2018
Firma pożyczkowa, szerzej znana pod marką Bocian, wprowadziła do giełdowego obrotu 3,5-letnie papiery dłużne serii L, za które płaci WIBOR 6M plus 5 pkt proc. marży.

Warunki emisji debiutujących obligacji EVC0921 w zasadzie pozostają takie same, jak w przypadku uplasowanej w grudniu serii K. Zabezpieczeniem długu jest więc zastaw na udzielonych pożyczkach oraz poręczenie spółek, które prowadzą faktyczną działalność operacyjną w grupie Everest (emitent jest tylko spółką celową). Ponadto, emitent i poręczyciele złożyli też oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Everest Capital ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji. Obligatariuszom natomiast przysługiwać będzie prawo żądania wcześniejszej spłaty długu, gdyby naruszono któryś z określonych w warunkach emisji kowenantów. Wśród nich znalazły się na przykład punkty o limicie zadłużenia poręczycieli, konieczności utrzymywania przez nich dodatnich wyników, czy ograniczeniu poziomu dywidendy do połowy rocznego zysku netto.

Warte 50 mln zł papiery serii L uplasowano w ramach prywatnej oferty, w której udział wzięło 37 inwestorów. Cześć pozyskanych środków Everest Capital przeznaczył na refinansowanie dwóch starszych serii obligacji.

Do godz. 13.00 nie handlowano debiutującymi obligacjami EVC0921. Nie wystawiono także żadnych ofert kupna sprzedaży.

Grudniową emisją EVC0621, która obecna jest na Catalyst od trzech miesięcy, także jeszcze nie handlowano.

Więcej wiadomości o Everest Capital Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • ABS Investment ponownie ze stratą

  14 sierpnia 2018
  Spółka zanotowała 0,3 mln zł straty netto w II kwartale na skutek spadających wycen akcji wchodzących w skład jej portfela inwestycyjnego. Narastająco od początku roku strata netto sięga zaś 7,2 mln zł.
  czytaj więcej
 • Więcej gotówki w Indosie

  14 sierpnia 2018
  Wypracowane w II kwartale środki pieniężne z działalności operacyjnej i inwestycyjnej pozwoliły na redukcję zobowiązań finansowych oraz poprawę pozycji gotówkowej spółki. Dług netto spadł więc wyraźnie.
  czytaj więcej
 • Niezmiennie wysokie zadłużenie Murapolu

  11 czerwca 2018
  Dług netto deweloperskiej grupy na koniec ubiegłego roku wciąż przekraczał jej kapitały własne – wynika ze sprawozdania finansowego pro-forma. Murapol bezsprzecznie pozostaje najbardziej zadłużonym deweloperem mieszkaniowym na Catalyst.
  czytaj więcej
 • GPW sprzeda akcje Aquis Exchange

  11 czerwca 2018
  Giełda Papierów Wartościowych zainkasuje 12,4 mln GBP za sprzedaż pakietu 20,31 proc. udziałów spółce Aquis Exchange.
  czytaj więcej

Emisje