wtorek, 19 marca 2019

Newsroom

Fluid pozyskał 3 mln zł z emisji wartej 7 mln zł

ems | 30 lipca 2018
Rozpoczęcie emisji ogłoszono 6 czerwca, Fluid potrzebował więc blisko dwóch miesięcy do jej zamknięcia.

Była to druga emisja spółki z branży OZE przeprowadzona w relatywnie krótkim odstępie czasu. Na początku czerwca spółka informowała o pozyskaniu 10,8 mln zł z emisji wartej do 15 mln zł.

Warunki obydwu emisji nie są publicznie znane, wiadomo tylko, że obligacje zabezpieczono wpisem do hipoteki.

Na koniec I kwartału spółka miała 41,1 mln zł krótkoterminowych zobowiązań, w tym 18,1 mln zł z tytułu obligacji. W tym samym czasie jej aktywa obrotowe warte były 5,9 mln zł. Jej zobowiązania i rezerwy wynosiły wówczas 48,2 mln zł przy 68 mln zł aktywów, z czego prawie 24 mln zł to wartości niematerialne i prawne. W I kwartale spółka osiągnęła 17 tys. zł przychodów i 3,4 mln zł straty netto.

Była to druga emisji spółki z branży OZE przeprowadzona w relatywnie krótkim odstępie czasu. Na początku czerwca spółka informowała o pozyskaniu 10,8 mln zł z emisji wartej do 15 mln zł.

Warunki obydwu emisji nie są publicznie znane, wiadomo tylko, że obligacje zabezpieczono wpisem do hipoteki.

Na koniec I kwartału spółka miała 41,1 mln zł krótkoterminowych zobowiązań, w tym 18,1 mln zł z tytułu obligacji. W tym samym czasie jej aktywa obrotowe warte były 5,9 mln zł. Jej zobowiązania i rezerwy wynosiły wówczas 48,2 mln zł przy 68 mln zł aktywów, z czego prawie 24 mln zł to wartości niematerialne i prawne. W I kwartale spółka osiągnęła 17 tys. zł przychodów i 3,4 mln zł straty netto.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje