poniedziałek, 25 czerwca 2018

Newsroom

Fundusze mają w portfelach obligacje Action na ponad 47 mln zł

ben | 02 sierpnia 2016
15 funduszy inwestycyjnych i jeden emerytalny posiadały na koniec ubiegłego roku obligacje ACT0717 firmy Action, która wczoraj poinformowała o złożeniu wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego.

O przyczynach złożenia przez spółkę wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego pisaliśmy wczoraj.

W obrocie na Catalyst znajduje się jedna seria obligacji Action, notowana pod kodem ACT0717. Emisja ma wartość 100 mln zł i dwa lata temu była obejmowana przez instytucje. Jak wynika z informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych na koniec ubiegłego roku, obligacje te posiadało w portfelach 16 z nich (15 inwestycyjnych i jeden emerytalny). Łącznie posiadały papiery o wartości nominalnej równej 47,16 mln zł, czyli 47,16 proc. emisji.

Procentowo największe zaangażowanie w aktywach netto na koniec czerwca br. obligacje Action stanowiły w portfelach BNP Paribas FIO Subfundusz Papierów Dłużnych (1,77 proc.), BPH FIO Parasolowy Subfundusz Obligacji 1 (1,01 proc.) i BPH FIO Parasolowy Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (1 proc.).

Jeśli chodzi o towarzystwa funduszy inwestycyjnych, to największym obligatariuszem Action było Union Investment TFI, które na koniec ubiegłego roku posiadało obligacje o wartości nominalnej równej 15 mln zł (w trzech subfunduszach). Drugim było Pioneer Pekao TFI – 10 mln zł w dwóch subfunduszach. Z kolei BPH TFI w pięciu subfunduszach miało papiery ACT0717 na 7,83 mln zł.

Na koniec 2015 roku obligacje Action na 9 mln zł posiadał także AXA OFE. Z racji pokaźnych aktywów, przekraczających na koniec marca 8,7 mld zł, obligacje te stanowiły jednak znikomy ich procent (0,1 proc.).

Fundusze inwestycyjne i emerytalne posiadające obligacje Action (ACT0717)

Więcej wiadomości o Action S.A.

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje