piątek, 26 lutego 2021

Newsroom

Fundusze obligacji przedsiębiorstw na plusie

ben | 07 lutego 2020
W styczniu średnia stopa zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych wyniosła 0,3 proc. Umorzenie podporządkowanych obligacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego zaszkodziło tylko jednemu funduszowi.

Jak wcześniej pisaliśmy, umorzenie podporządkowanych obligacji PBS w Sanoku w związku z jego przymusową restrukturyzacją, najmocniej dotknęło fundusze zarządzane przez BPS TFI. Jeden z jego funduszy (Dłużny) jednego dnia stracił 4,6 proc. BPS Obligacji Korporacyjnych, ze względu na nieco mniejsze zaangażowanie w obligacje sanockiego banku, zanotował spadek wyceny o 0,44 proc., miesiąc zakończył zaś ze stratą 0,23 proc. I był to jedyny fundusz polskich obligacji korporacyjnych, który ubiegły miesiąc zakończył na minusie.

Według ostatnich opublikowanych sprawozdań, na koniec czerwca 2019 r., wśród funduszy zaliczanych do kategorii polskich obligacji korporacyjnych papiery Podkarpackiego Banku Spółdzielczego posiadał jeszcze Agio Kapitał (1,54 mln zł wg nominału i 1,246 mln zł wg wyceny funduszu), które stanowiły 0,5 proc. jego aktywów. Wycena jednostki uczestnictwa tego funduszu zareagowała jednak w umiarkowany sposób na umorzenie obligacji banku, zatem można przypuszczać, że w ciągu ostatnich ponad sześciu miesięcy częściowo pozbył się tych papierów.

Stopy zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych na 31 stycznia 2020 roku

Więcej wiadomości o Podkarpacki Bank Spółdzielczy

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje