sobota, 02 lipca 2022

Newsroom

Fundusze obligacji przedsiębiorstw na plusie

ben | 07 lutego 2020
W styczniu średnia stopa zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych wyniosła 0,3 proc. Umorzenie podporządkowanych obligacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego zaszkodziło tylko jednemu funduszowi.

Jak wcześniej pisaliśmy, umorzenie podporządkowanych obligacji PBS w Sanoku w związku z jego przymusową restrukturyzacją, najmocniej dotknęło fundusze zarządzane przez BPS TFI. Jeden z jego funduszy (Dłużny) jednego dnia stracił 4,6 proc. BPS Obligacji Korporacyjnych, ze względu na nieco mniejsze zaangażowanie w obligacje sanockiego banku, zanotował spadek wyceny o 0,44 proc., miesiąc zakończył zaś ze stratą 0,23 proc. I był to jedyny fundusz polskich obligacji korporacyjnych, który ubiegły miesiąc zakończył na minusie.

Według ostatnich opublikowanych sprawozdań, na koniec czerwca 2019 r., wśród funduszy zaliczanych do kategorii polskich obligacji korporacyjnych papiery Podkarpackiego Banku Spółdzielczego posiadał jeszcze Agio Kapitał (1,54 mln zł wg nominału i 1,246 mln zł wg wyceny funduszu), które stanowiły 0,5 proc. jego aktywów. Wycena jednostki uczestnictwa tego funduszu zareagowała jednak w umiarkowany sposób na umorzenie obligacji banku, zatem można przypuszczać, że w ciągu ostatnich ponad sześciu miesięcy częściowo pozbył się tych papierów.

Stopy zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych na 31 stycznia 2020 roku

Więcej wiadomości o Podkarpacki Bank Spółdzielczy

 • BFG sprzedał bank pomostowy po PBS w Sanoku

  27 października 2021
  Bankowy Fundusz Gwarancyjny sprzedał 100 proc. akcji Banku Nowego BFG, instytucji pomostowej, do której w styczniu 2020 r. trafiły wybrane aktywa i zobowiązania poddanego przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego.
  czytaj więcej
 • WSA oddalił skargę na resolution PBS w Sanoku

  07 stycznia 2021
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę rady nadzorczej Podkarpackiego Banku Sanoku na styczniową decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie wszczęcia przymusowej restrukturyzacji banku.
  czytaj więcej
 • Blisko 40 skarg na decyzję BFG wobec PBS w Sanoku

  14 lutego 2020
  Liczba skarg złożonych do sądu administracyjnego na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego BS zbliżyła się do 40 i jeszcze rośnie, wynika z informacji Obligacje.pl.
  czytaj więcej
 • Zawieszona rada PBS-u złożyła skargę na decyzję BFG

  11 lutego 2020
  Zdaniem zawieszonej rady nadzorczej Podkarpackiego Banku Spółdzielczego „nie zachodziły żadne okoliczności uzasadniające pozbawienie banku możliwości dalszego prowadzenia działalności”. BFG twierdzi jednak, że był zobowiązany do podjęcia takiej, a nie innej decyzji.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Fundusze