poniedziałek, 25 maja 2020

Newsroom

Fundusze obligacji przedsiębiorstw na plusie

ben | 07 lutego 2020
W styczniu średnia stopa zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych wyniosła 0,3 proc. Umorzenie podporządkowanych obligacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego zaszkodziło tylko jednemu funduszowi.

Jak wcześniej pisaliśmy, umorzenie podporządkowanych obligacji PBS w Sanoku w związku z jego przymusową restrukturyzacją, najmocniej dotknęło fundusze zarządzane przez BPS TFI. Jeden z jego funduszy (Dłużny) jednego dnia stracił 4,6 proc. BPS Obligacji Korporacyjnych, ze względu na nieco mniejsze zaangażowanie w obligacje sanockiego banku, zanotował spadek wyceny o 0,44 proc., miesiąc zakończył zaś ze stratą 0,23 proc. I był to jedyny fundusz polskich obligacji korporacyjnych, który ubiegły miesiąc zakończył na minusie.

Według ostatnich opublikowanych sprawozdań, na koniec czerwca 2019 r., wśród funduszy zaliczanych do kategorii polskich obligacji korporacyjnych papiery Podkarpackiego Banku Spółdzielczego posiadał jeszcze Agio Kapitał (1,54 mln zł wg nominału i 1,246 mln zł wg wyceny funduszu), które stanowiły 0,5 proc. jego aktywów. Wycena jednostki uczestnictwa tego funduszu zareagowała jednak w umiarkowany sposób na umorzenie obligacji banku, zatem można przypuszczać, że w ciągu ostatnich ponad sześciu miesięcy częściowo pozbył się tych papierów.

Stopy zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych na 31 stycznia 2020 roku

Więcej wiadomości o Podkarpacki Bank Spółdzielczy

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

 • Piątek z funduszem: Quercus Ochrony Kapitału

  22 maja 2020
  1,8 proc. zysku za ostatnich 12 miesięcy to wynik lepszy od większości konkurentów (0,5 proc.), który fundusz zawdzięcza umiarkowanie konserwatywnej polityce doboru emitentów. Jednak to także znacznie poniżej średniego oprocentowania korporacyjnej części portfela (4,1 proc.).
  czytaj więcej
 • Zwolniło tempo spadku aktywów funduszy obligacji korporacyjnych

  14 maja 2020
  W kwietniu wartość aktywów netto (WAN) funduszy polskich obligacji korporacyjnych ponownie się obniżyła, ale już wielokrotnie mniej niż miesiąc wcześniej.
  czytaj więcej
 • Piątek z funduszem – Allianz Obligacji Plus

  08 maja 2020
  Fundusz opiera portfel korporacyjny na papierach o zmiennym kuponie, co – z uwagi na nowe stawki WIBOR - oznacza niechybny spadek zarobku na odsetkach. Część płynnościowa lokowana jest na zmianę w obligacjach skarbowych i funduszach zagranicznych. Struktura portfela nie przeważa żadnej ze spółek ani branż.
  czytaj więcej
 • Fundusze odrobiły część strat

  06 maja 2020
  W kwietniu średnia stopa zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych wyniosła +0,64 proc. Miesiąc wcześniej były na ponad 2-proc. minusie.
  czytaj więcej

Emisje