wtorek, 18 stycznia 2022

Newsroom

GC Investment ma nowe propozycje układowe dla wierzycieli

msd | 16 stycznia 2017
Nieruchomościowa spółka, która od przeszło dwóch lat znajduje się w upadłości układowej, proponuje wierzycielom – zależnie od grupy – redukcję długu, jego zamianę na nowe akcje lub obie czynności jednocześnie.

Proponowana przez GC Investment redukcja wierzytelności miałaby sięgnąć do 40 proc. W dwóch największych z czterech grup wierzycieli, deweloper chce też zamiany pozostałego długu na akcje nowej emisji. Po zatwierdzeniu układu w tej formie GCI chce uchwalić program skupu akcji własnych, tak by w ciągu pięciu lat od konwersji długu na kapitał, byli wierzyciele spółki mieli możliwość wyjścia z inwestycji.

Jako alternatywny sposób zapłaty zobowiązań należy przyjąć wariant likwidacyjny postępowania upadłościowego i zaspokojenie wierzytelności ze sprzedaży całego majątku dłużnika – napisano w planie naprawczym GCI.

Akurat upadłości likwidacyjnej spółki jeszcze w 2014 r. chciał między innymi PKO BP, a kilka miesięcy temu zmiany sposobu prowadzenie postępowania upadłościowego (z układu na likwidację) chciał Copernicus. W II połowie ubiegłego roku fundusz wskazywał, że GCI aktywnie przeciwdziała egzekucji, między innymi poprzez przenoszenie majątku będącego zabezpieczeniem obligacji.

Zarząd spółki zwraca uwagę, że trwające podstępowanie upadłościowe spółki, owszem – skomplikowane i trudne – przedłużone było i jest działaniami niektórych jej wierzycieli, co generowało i generuje koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem – napisano w planie naprawczym.

Tylko jedna z sześciu wyemitowanych przez GCI serii obligacji notowana była na Catalyst. Warte 17,5 mln zł, zabezpieczone hipotecznie, papiery GCI0414 nie zostały spłacone w terminie.

Wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu deweloper złożył jeszcze w kwietniu 2014 r. W grudniu tego samego roku sąd wydał postanowienie w sprawie otwarcia postępowania. Spółka liczy, ze układ z wierzycielami uda jej się zawrzeć w II kwartale tego roku.

Więcej wiadomości o GC Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium