niedziela, 26 stycznia 2020

Newsroom

Geo, Mieszkanie i Dom prowadzi publiczną ofertę obligacji

msd | 06 września 2019
Krakowski deweloper proponuje trzyletnie papiery dłużne oprocentowane na WIBOR 3M plus 4,3 pkt proc. Oferta warta jest do 10 mln zł i dojdzie do skutku, jeśli popyt wyniesie przynajmniej 5 mln zł.

Oferowane przez Geo, Mieszkanie i Dom obligacje mają trzyletni okres spłaty, lecz spółka zastrzega sobie prawo do ich częściowego lub całkowitego przedterminowego wykupu w dniach płatności odsetek. Za przedterminowy wykup długu obligatariusze otrzymaliby 0,25 proc. premii naliczanej od wartości nominalnej spłacanych papierów.

Zabezpieczeniem nowego długu dewelopera ma być hipoteka o najwyższym pierwszeństwie na nieruchomościach o wartości nie mniejszej niż 150 proc. wartości nominalnej wyemitowanych obligacji. Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany nieruchomości stanowiących zabezpieczenie, ale jego wartość nigdy nie może być niższa od 150 proc. nominału długu. Ponadto każdy z dłużników hipotecznych (spółka lub podmioty z jej grupy kapitałowej) zobowiązuje się złożyć oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

W warunkach emisji obligacji Geo, Mieszkanie i Dom zapisano też dodatkowe kowenanty. Wśród nich spółka zobowiązuje się utrzymać skonsolidowany lub jednostkowy wskaźnik ogólnego zadłużenia (relacja zobowiązań do aktywów) poniżej 50 proc., a także zobowiązuje się do niewypłacania dywidendy lub dokonywania innych czynności o podobnym charakterze.

Zapisy na obligacje przyjmowane są od 10 tys. zł, a inwestorzy mogą je składać w Prosper Capital Domu Maklerskim do 30 września. Przydział długu zaplanowano zaś na 1 października. 

Warta do 10 mln zł oferta obligacji dewelopera prowadzona jest w trybie publicznym podstawie memorandum informacyjnego. Dojdzie ona do skutku, jeśli inwestorzy obejmą papiery o wartości co najmniej 5 mln zł.

Jak podano, celem emisji obligacji jest pozyskanie środków przeznaczonych na finansowanie bieżącej działalności emitenta oraz spółek od niego zależnych.

Geo, Mieszkanie i Dom tworzy grupę spółek realizujących projekty mieszkaniowe na terenie Krakowa, Wrocławia i Katowic. W 2018 r. grupa rozpoczęła też działalność na rynku medycznym w nowo wybudowanym katowickim szpitalu. Teraz jednak się z niej wycofuje, o czym można przeczytać w memorandum.

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji Geo, Mieszkanie i Dom. To obecnie jedyna seria długu dewelopera, choć ma on na koncie już kilkanaście emisji. Za wygasające w kwietniu 2021 r., ale z wcześniejszą okresową amortyzacją, papiery dłużne o wartości 20 mln zł spółka płaci WIBOR 3M plus 4,3 pkt proc. marży. Podczas trzech ostatnich sesji handlowano nimi po 99,5 proc. nominału.

Nowe papiery dewelopera także mają trafić do giełdowego obrotu.

Naszym zdaniem

Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!

Więcej wiadomości o GEO, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje