niedziela, 26 września 2021

Newsroom

Grupa Geo, Mieszkanie i Dom w końcu zapowiada ogromną transakcję

msd | 08 września 2021
Ponad siedem tygodni po pierwszych sygnałach co do zamierzeń inwestycyjnych grupy, Geo wreszcie poinformowało, że zamierza kupić poznańskie grunty za 206,1 mln zł.

Należąca do krakowskiego Geo, Mieszkanie i Dom spółka Ceglana zawarła z syndykiem masy upadłości ZNTK Nieruchomości przedwstępne umowy zakupu prawo do użytkowania gruntów o łącznej wartości 206,1 mln zł. 

Jak na razie, jeszcze przed zawarciem umów przedwstępnych, deweloper wpłacił 20 mln zł tytułem wadium. Resztę ceny Ceglana zobowiązana jest przekazać na rachunek depozytowy notariusza przed zawarciem umowy przyrzeczonej. Termin zawarcia tej ostatni nie został jednak ujawniony. Każda ze stron ma natomiast prawo odstąpić od umów do 31 marca 2022 r.

„Syndyk, celem umożliwienia Ceglana sp. z o.o. przygotowania rozpoczęcia inwestycji na nieruchomościach objętych przedmiotem umów przedwstępnych, wyraził zgodę na dysponowanie przez Ceglana sp. z o.o. nieruchomościami na cele budowlane na zasadach szczegółowo określonych w umowach przedwstępnych” – podało Geo, Mieszkanie i Dom.

Do zawarcia umów przedwstępnych dojść miało 31 sierpnia, tj. ponad tydzień przed publikacją komunikatu dewelopera. Lecz o tym, że spółka z grupy Geo została wyłoniona do zakupu poznańskich gruntów wiadomo już od połowy lipca.

Jak wskazywaliśmy w lipcu, warta ponad 206 mln zł transakcja opiewa na około dwie trzecie całkowitej sumy bilansowej grupy Geo. Tymczasem sposób jej finansowania nadal pozostaje owiany tajemnicą. Być może transakcję ułatwiłaby od dawna planowana sprzedaż katowickiego szpitala z grupy Geo, ale i na ten temat deweloper milczy.

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji Geo, Mieszkanie i Dom o wartości 5,9 mln zł i terminie wykupu przypadającym na wrzesień 2022 r. W środę rano drożały one o 0,5 pkt proc. do 99,5 proc. nominału (4,8 proc. rentowności brutto).

Więcej wiadomości o GEO, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst