piątek, 19 sierpnia 2022

Newsroom

GetBack dostał B+ od Fitch Ratings

ems | 26 stycznia 2018
To trzecia ocena ratingowa, którą uzyskała windykacyjna spółka. Wcześniej agencja S&P nadała jej ocenę B, a EuroRating BB. We wszystkich trzech ocenach perspektywę ratingu określono jako stabilną.

Solidny i skalowalny model biznesowy, odpowiedni poziom kontroli ryzyk, dobra kontrola wydatków, akceptowalny poziom zadłużenia oraz wysoka marża EBITDA – te elementy zostały przez Fitch Ratings docenione. Zwrócono natomiast uwagę na jednolity charakter modelu biznesowego, koncentrację działalności i spadek wskaźnika pokrycia odsetek, choć wciąż utrzymał się on na bezpiecznym poziomie.

- Chcemy być spółką transparentną. Temu służy między innymi nasze poddawanie się ocenom ratingowym. Oprócz Fitch Ratings posiadamy również ratingi nadane przez Standard&Poor’s, a także polską agencję EuroRating. Jesteśmy pierwszą spółką z naszej branży w Polsce, która poddała się weryfikacji agencji ratingowych. Cieszy nas fakt, że doceniany jest model biznesowy naszej Spółki, dynamika wzrostu, a także osiągane wyniki – powiedział Konrad Kąkolewski, prezes GetBack, cytowany w komunikacie prasowym.

Ocena Fitch Rating jest o stopień wyższa od oceny S&P i o dwa stopnie niższa od ratingu nadanego przez EuroRating. Dla porównania – jedna z największych firm windykacyjnych w Europie – Intrum Justitia AB – legitymuje się oceną BB nadaną przez Fitch i BB+ od S&P (obie z czerwca 2017 r.). Z kolei Lowell, który chce być drugą największą firmą windykacyjną w Europie otrzymał od S&P ocenę B+. Oceny GetBack nie odbiegają istotnie od ocen większych rywali z Europy, a oceny ratingowe na poziomie inwestycyjnym (minimum BBB-) są w tej branży wyjątkiem.

Być może wcześniej nadane oceny ratingowe przekonały OFE do zakupu obligacji GetBacku w maju ub.r., o czym dowiadujemy się z lektury ich sprawozdań finansowych za 2017 r. (dwa fundusze emerytalne zaangażowały wówczas 63 mln zł, o czym więcej w dorocznym raporcie, który opublikujemy w przyszłym tygodniu).

Na Catalyst znajduje się 27 serii obligacji GetBacku z terminami spłaty od lutego 2018 r. do kwietnia 2021 r. Najdłuższe papiery, pochodzące z emisji publicznych, GBK0221 i GBK0421 wyceniane są odpowiednio z 6,5 i 6,7 proc. rentowności brutto. 

Więcej wiadomości o Capitea S.A. (d. GetBack S.A.)

Więcej wiadomości kategorii Ratingi