sobota, 04 lipca 2020

Newsroom

GetBack przedterminowo wykupił zabezpieczone obligacje

msd | 28 maja 2019
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, znajdująca się w postępowaniu restrukturyzacyjnym spółka wykupiła przed czasem papiery dłużne serii G i H o łącznej wartości 20,08 mln zł.

Wcześniejsza spłata obligacji GBK0819 i GBK0919, wartych odpowiednio 14,8 mln zł oraz 5,28 mln zł, została zrealizowana na skutek kwietniowej sprzedaży zabezpieczenia długu szwedzkiemu Hoistowi. Zabezpieczeniem papierów był bowiem zastaw na wierzytelnościach należących do funduszu sekurytyzacyjnego easyDebt NSFIZ. 

Przedterminowy wykup (…) został dokonany ze środków pieniężnych easyDebt NSFIZ, które to środki zostały pozyskane przez fundusz w wyniku zawarcia i realizacji umowy przyrzeczonej z funduszami sekurytyzacyjnymi oraz spółkami z grupy kapitałowej Hoist Finance AB – podał GetBack.

Jak wskazywaliśmy niedawno, zapowiedź przedterminowego wykupu zabezpieczonych obligacji GetBacku sprawiła, że jednego tylko dnia wartość jednostek uczestnictwa subfunduszu BPS Obligacji Korporacyjnych wzrosła o 4,68 proc. Wcześniej, po kilkukrotnych odpisach, wyceniał on papiery GBK0819 i GBK0919 w swoim portfelu w okolicach 15,6 proc. nominału.

Papiery GBK0819 i GBK0919 to jedyny zabezpieczony dług GetBacku, który znajdował się na giełdzie przed zeszłorocznym zawieszeniem obrotu wszystkimi instrumentami finansowymi spółki.

W większości windykator emitował jednak obligacje niezabezpieczone. Ma ich niespłaconych prawie 2,3 mld zł.

W najbliższą środę odbędzie się kolejne posiedzenie wrocławskiego sądu w sprawie zatwierdzenia układu przyjętego w styczniu. Zgodnie z jego treścią, spółka miałaby wypłacić niezabezpieczonym obligatariuszom 25 proc. nominału długu w ratach rozłożonych na osiem lat. Pozostała część niespłaconego długu, podobnie jak i odsetki, zostałyby umorzone.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje