wtorek, 19 czerwca 2018

Newsroom

GetBack zakończył emisję akcji

msd | 11 lipca 2017
Spółka pozyskała 370 mln zł wpływów brutto z pierwszej publicznej oferty akcji.

Inwestorzy objęli 40 mln akcji, z czego po połowie przypada na nowy kapitał i walory sprzedawane przez dotychczasowych akcjonariuszy. Przy ostatecznej cenie 18,5 zł za akcję wpływy brutto dla spółki sięgają więc 370 mln zł wobec wcześniej oczekiwanych 400-500 mln zł (maksymalna cena jednej akcji sięgała 27 zł).

Z 40 mln oferowanych akcji inwestorzy indywidualni objęli 3 mln.

W drugiej połowie lipca GetBack powinien zadebiutować na głównym parkiecie GPW. Dotychczas spółka notowana była wyłącznie na Catalyst.

Z wcześniejszych zapowiedzi przedstawicieli windykatora wynika, że dzięki emisji akcji liczą na obniżenie kosztów obligacyjnego finansowania o około 120 punktów bazowych. Samo dokapitalizowanie, także według zapowiedzi z czerwca, powinno obniżyć relację długu netto do kapitałów w okolice 1,1-1,2x z 2,1x na koniec marca. Ostatecznie wpływ na to będzie mieć też pozyskanie nieco niższej kwoty niż planowano.

W ostatnich tygodniach GetBack pozyskał też ponad 280 mln zł z prywatnych emisji obligacji oraz 40 mln zł z oferty publicznej. Po trzech tegorocznych emisjach publicznych (dwóch dla inwestorów detalicznych) wart 300 mln zł program został wyczerpany w 179,3 mln zł.

W obrocie na Catalyst znajduje się 25 serii obligacji GetBacku z terminami spłaty od lutego 2018 r. do maja 2020 r. Najdłuższe papiery, które plasowano w ramach dwóch ofert publicznych, przeznaczonych z osobna dla inwestorów detalicznych i instytucjonalnych, wyceniane są z 5,78 i 5,89 proc. rentowności brutto. Porównywalny dochód zapewniają także niektóre krótsze, zapadające w 2019 r. serie pochodzące z ofert prywatnych.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje