piątek, 27 kwietnia 2018

Newsroom

Getin Noble Bank prowadzi kolejną publiczną emisję obligacji

msd | 12 kwietnia 2016
Za siedmioletnie podporządkowane papiery, podobnie jak w marcu, bank proponuje 5 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M. To wciąż istotnie mniej niż można otrzymać na rynku wtórnym.

Bank najwyraźniej postanowił sięgnąć po metodę, która sprawdziła się w ubiegłym miesiącu. Zaproponował wówczas rekordowo wysokie 5 pkt proc. marży, co pozwoliło mu w wartej 35 mln zł ofercie zebrać popyt wart 43,69 mln zł (redukcja wyniosła 19,9 proc.). Początkowo emisja ta warta miała być 30 mln zł, a zapisy trwać o tydzień krócej.

W nowej ofercie publicznej GNB ponownie ubiega się o 35 mln zł, a zapisy potrwają do 22 kwietnia. Informacje o wyniku emisji będą znane tydzień później, w dniu przydziału obligacji.

Tym razem emisja Getin Noble Banku ma większą konkurencję wewnętrzną, bo Noble Securities, który pełni rolę oferującego, równolegle zbiera zapisy w publicznej ofercie Ghelamco. Z kolei na rynku we wtorek pojawiła się jeszcze oferta Bestu, a w środę zapisy uruchomi PCC Rokita.

Przy 5 pkt proc. marży inwestorzy, którzy obejmą papiery GNB, mogą liczyć na 6,74 proc. w pierwszym półrocznym okresie odsetkowym. Rentowności podporządkowanych papierów notowanych na rynku wtórnym bliższe są 10-11 proc. brutto. Licząc inaczej, w przypadku niektórych serii liczyć można na około 8 pkt proc. realnej marży przy znacznie krótszych, na przykład dwu-, trzyletnich, terminach wykupu.

By „od ręki” zaangażować w ten sposób 25 tys. zł (minimalny zapis na rynku pierwotnym) konieczny byłoby zakup serii z dalszymi terminami spłaty. Niemniej, Catalyst w przypadku obligacji GNB daje szerokie możliwości, co nie znaczy jednak, że rynek wtórny stanowi istotne zagrożenie dla powodzenia emisji. Fakt, że papiery plasowane są wśród klientów banku pozwala bankowi oferować obligacje na warunkach częściowo będących w oderwaniu od rynkowej sytuacji. Częściowo, bo przecież 5 pkt proc. marży, to wciąż najwyższa stawka oferowana w historii publicznych emisji GNB.

Chęć plasowania obligacji podporządkowanych można wiązać z koniecznością wzmocnienia kapitałów banku, ponieważ wpływy z emisji za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego mogą zostać zaliczone do funduszy uzupełniających. Kosztem dla nabywców takiego długu jest fakt, że w razie upadłości lub likwidacji banku wierzytelności z tytułu obligacji podporządkowanych trafiają na koniec listy długów do zaspokojenia. Dalej znajdują się tylko akcjonariusze.

Same emisje podporządkowanego długu nie wystarczą GNB w pełni do spełnienia nowych zaleceń Komisji w obszarze siły kapitałowej. Wpływy z obligacji podporządkowanych trafiają bowiem do kapitału Tier II, czym zwiększają łączny współczynnik wypłacalności, ale nie współczynnik kapitału podstawowego Tier I. Ten ostatni bank chce poprawić wykazując zyski, m.in. ze sprzedaży udziałów w Getin Leasing. Wciąż możliwa jest także emisja akcji.

Na koniec grudnia łączny współczynnik kapitałowy grupy GNB wynosił 14,3 proc., współczynnik Tier I znajdował się zaś na poziomie 11,1 proc. Jednostkowo było to odpowiednio 13,7 oraz 10,4 proc. Do końca czerwca, zgodnie z zaleceniami Komisji, minimalne współczynniki kapitałowe TCR i Tier I dla Getinu powinny wynosić 15,26 i 11,76 proc. w ujęciu skonsolidowanym oraz 15,28 i 11,77 proc. jednostkowo.

Ubiegły rok grupa GNB zakończyła z 54,3 mln zł zysku netto, ale w samym IV kwartale miała 195,4 mln zł straty netto, która była spowodowana między innymi kosztami upadłości SK Banku oraz zawiązaniem rezerwy na wpłatę do nowoutworzonego Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Zaksięgowana w IV kwartale strata wymagała by bank wystąpił do KNF z prośbą o akceptację planu naprawczego. Objęcie programem naprawczym, co jeszcze nie nastąpiło, spowoduje, że Getin zwolniony zostanie z podatku bankowego, który obowiązuje od lutego tego roku. Roczne oszczędności z tego tytułu to ponad 200 mln zł, podczas gry sam program zapewne potrwa dłużej.

W obrocie na Catalyst znajdują się w sumie 33 serie obligacji GNB, z czego 29 serii to papiery podporządkowane. 

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje