niedziela, 29 marca 2020

Newsroom

Ghelamco Invest – raport kredytowy DM Michael/Ström

Wojciech Bartosik, DM Michael/Ström | 09 sierpnia 2019
Raport przedstawia sytuację finansową Ghelamco Invest oraz grupy kapitałowej gwaranta jej obligacji, czyli Granbero Holdings Limited, po wynikach za 2018 r.

Model biznesowy Granbero Holdings Limited (GHL) zakłada, że nieruchomości komercyjne są początkowo przeznaczane na wynajem, a po osiągnięciu poziomu komercjalizacji zapewniającego maksymalizację zysków ze zbycia takiego projektu, na sprzedaż. Nieruchomości mieszkaniowe są od razu przeznaczane na sprzedaż.

W 2018 r. spółka nie przeprowadziła sprzedaży żadnego projektu inwestycyjnego. Po dacie bilansowej dokonała sprzedaży dwóch projektów: .big Kraków za 32,9 mln euro i Wronia 31, którego wartość księgowa na koniec roku wynosiła 64,4 mln euro, a emitent zarobił na jego sprzedaży 16 mln euro.

Zwracamy uwagę, że sprzedaż wieży Warsaw Spire w czerwcu br. przez Ghelamco European Property Funds i Madison International Realty (udział po 50 proc.) na rzecz Immofinanz nie ma bezpośredniego wpływu na sytuację płynnościową ani Ghelamco Invest ani Granbero, ponieważ spółka Ghelamco European Property Fund, mimo iż należy do grupy Ghelamco, to nie należy do grupy Granbero.

Na koniec 2018 r. poziom długu netto GHL wynosił 338,7 mln euro, a wskaźnik długu netto do kapitałów własnych 0,47x.

Po dacie bilansowej spółka wyemitowała sześć serii obligacji o łącznej wartości nominalnej 304,8 mln zł i wykupiła zapadające obligacje na łączną kwotę 131,8 mln zł i dodatkowo przedterminowo skupiła 2,1 mln zł serii PPD zapadającej w listopadzie 2019 r. Ponadto 2 sierpnia 2019 r. poinformowała o otrzymaniu kredytu budowlanego do kwoty 135,8 mln euro na projekt Warsaw Unit.

Według stanu na 31 grudnia 2018 r. LTV liczone jako zadłużenie zewnętrzne w postaci kredytów i obligacji obniżonych o saldo środków pieniężnych w stosunku do wartości księgowej projektów (nieruchomości inwestycyjne + zapasy) wynosiło 54 proc.

Pobierz cały raport (PDF, 1274 KB)

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Analizy

Emisje