piątek, 07 sierpnia 2020

Newsroom

Ghelamco Invest – raport kredytowy DM Michael/Ström

Dom Maklerski Michael/Ström, ben | 15 listopada 2019
Podsumowanie wyników Ghelamco Invest oraz grupy kapitałowej gwaranta jej obligacji, czyli Granbero Holdings Limited, po wynikach finansowych za I półrocze 2019.

Model biznesowy Granbero Holdings Limited (GHL) zakłada, że nieruchomości komercyjne są początkowo przeznaczane na wynajem, a po osiągnięciu poziomu komercjalizacji zapewniającego maksymalizację zysków ze zbycia takiego projektu, na sprzedaż. Nieruchomości mieszkaniowe GHL są od razu przeznaczane na sprzedaż.

W I półroczu 2019 grupa dokonała sprzedaży dwóch projektów: .big Kraków za 32,9 mln euro i Wronia 31 za 74 mln euro.

Analitycy zwracają uwagę, że sprzedaż wieży Warsaw Spire w czerwcu br. przez Ghelamco European Property Funds i Madison International Realty (udział po 50 proc.) na rzecz Immofinanz nie ma bezpośredniego wpływu na sytuację płynnościową ani Ghelamco Invest (GI) ani Granbero, ponieważ spółka Ghelamco European Property Fund, mimo iż należy do grupy Ghelamco, to nie należy do grupy Granbero.

Na koniec II kw. 2019 r. poziom długu netto GHL wynosił 381 mln euro, a wskaźnik długu netto do kapitałów własnych 0,5x.

Po dacie bilansowej GI przeprowadziła emisje obligacji serii PM (30 mln zł) i PN (24,8 mln zł), dokonała przedterminowego wykupu części obligacji serii PPE, PPF i PPG na łącznie 60 mln zł (po 20 mln zł z każdej serii), a także wykupiła pozostałe obligacje serii PPD (48,9 mln zł). Oznacza to, że na dzień publikacji raportu zadłużenie obligacyjne wyniosło 876,9 mln zł. Ponadto 2 sierpnia 2019 r. GI poinformowała o otrzymaniu kredytu budowlanego do wysokości 135,8 mln euro na projekt Warsaw Unit.

Według stanu na 30 czerwca 2019 r. LTV liczone jako zadłużenie zewnętrzne w postaci kredytów i obligacji obniżonych o saldo środków pieniężnych w stosunku do wartości księgowej projektów (nieruchomości inwestycyjne + zapasy) wyniosło 51 proc.

Pobierz cały raport (PDF, 905 KB)

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Analizy

Emisje