niedziela, 26 marca 2017

Newsroom

Gmina Piła wprowadziła trzecią emisję na Catalyst

msd | 20 marca 2017
Wypuszczone w listopadzie ubiegłego roku obligacje na 20 mln zł zostaną wykupione w dwóch równych ratach płatnych w 2025 i 2026 r.

Za nowe papiery serii A16 Gmina Piła płaci WIBOR 6M plus 1,2 pkt proc. marży. Dla porównania, marże dla starszych serii PIA0922 oraz PIA1124 wynoszą odpowiednio 1,25 oraz 1,1 pkt proc.

Do godz. 16 w poniedziałek nie handlowano debiutującymi papierami PIA1126. Do transakcji może nie dojść dłuższy czas, z dwóch starszych emisji obecnych na Catalyst handlowano tylko jedną. Po raz ostatni trzy lata temu.

Obligacje Piły mogły trafić na bezpośrednio do bilansu PKO BP, który pełnił rolę agenta emisji. Jest on zresztą głównym rozgrywającym na rynku długu komunalnego.

Na Catalyst znajduje się 61 serii obligacji komunalnych wyemitowanych przez 18 emitentów. Ich łączna wartość to 3,3 mld zł.

Więcej wiadomości o Gmina Piła

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Znów niskie wskaźniki płynności Funduszu Hipotecznego Dom

  24 marca 2017
  Na koniec ubiegłego roku krótkoterminowe zobowiązania ponad 15-krotnie przewyższały wartość majątku obrotowego grupy, który w zasadzie składał się niemal wyłącznie ze środków pieniężnych.
  czytaj więcej
 • GPW upomina Indos

  24 marca 2017
  Spółka dostała od Giełdy karę upomnienia „celem zdyscyplinowania do terminowego wypełniania obowiązków informacyjnych”. Chodzi o jednodniowe opóźnienie publikacji raportu za IV kwartał.
  czytaj więcej
 • MCI wprowadziło do obrotu obligacje z nominałem 1 mln zł

  20 marca 2017
  Fundusz ustalił w ten sposób rekord rynku Catalyst, gdzie nie było jeszcze obligacji o tak wysokiej wartości jednostkowej. Warta 45 mln zł emisja trafiła wyłącznie na rynek hurtowy BondSpot.
  czytaj więcej
 • GTC prawie potroiło zysk netto

  20 marca 2017
  Za wzrostem wyników stały przede wszystkim zdarzenia o charakterze niegotówkowym, jak aktualizacja wartości aktywów oraz rozwiązanie rezerwy na podatek odroczony. Niemniej, działalność podstawowa też notuje wzrosty, których podstawą jest większy portfel nieruchomości sfinansowanych częściowo środkami pochodzącymi z zewnętrznych źródeł.
  czytaj więcej

Emisje