czwartek, 26 kwietnia 2018

Newsroom

GNB Auto Plan 2017 wypuści obligacje warte 0,5 mld zł

msd | 17 lipca 2017
Spółka celowa zostanie zasilona przez bank wierzytelnościami z tytułu udzielonych kredytów samochodowych o wartości 700 mln zł.

Obligacje zostaną zabezpieczone na wymienionych wierzytelnościach. Obligacje zostaną oprocentowane na 1,2 pkt proc. ponad WIBOR_3M, przy czym spłata odsetek i kapitału ma następować 16 dnia każdego miesiąca.

W ciągu dwóch lat bank będzie miał prawo sprzedać GNB Auto Plan kolejne pakiety wierzytelności, co może wydłużyć okres, na jaki zostało pozyskane finansowanie. Tempo spłaty obligacji uzależnione będzie od tempa spłaty wierzytelności. Planowany termin pełnego umorzenia obligacji wyznaczono na sierpień 2021 r.

W przeszłości na Catalyst były już notowane obligacje GNB Auto Plan (warte 518,7 mln zł), oprocentowane na 2 pkt proc. ponad WIBOR 3M i także zabezpieczone na portfelu kredytów samochodowych Getin Noble Banku. Papiery te zostały wykupione przed terminem.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje