wtorek, 06 czerwca 2023

Newsroom

GNB z nieco niższym wymogiem kapitałowym

msd | 18 października 2018
Komisja Nadzoru Finansowego obniżyła Getin Noble Bankowi domiar kapitałowy na zabezpieczenie ryzyka walutowych hipotek z 1,72 pkt proc. do 1,29 pkt proc.

Decyzja KNF oznacza, że obowiązujący bank wymóg połączonego bufora na poziomie jednostkowym spadł z 14,595 proc. do 14,165 proc. To dla realizującego program ochrony kapitału GNB pewna ulga. Niemniej, bankowi wciąż brakuje kapitału. Dość wspomnieć, że na koniec czerwca jego łączny współczynnik kapitałowy wynosił 11,7 proc. Oznacza to tyle, że po I półroczu GNB brakowało 1,27 mld zł funduszy własnych. 

Obniżenie przez KNF dodatkowego bufora na walutowe hipoteki obniża deficyt kapitału o około 190 mln zł. Dodatkowe 200 mln zł kapitału bank pozyskał też po dniu bilansowym z dwóch emisji akcji na rzecz głównego akcjonariusza.

Co najmniej 75 proc. nowoustalonego domiaru kapitałowego składać się musi z kapitału Tier 1, w tym 56 proc. z kapitału podstawowego Tier 1. Innymi słowy, narzucony bufor to 1,29 pkt proc. dla jednostkowego współczynnika TCR, ale w przypadku współczynników Tier 1 i CET1 wynosi on odpowiednio 0,97 pkt proc. oraz 0,72 pkt proc.

Bank nie informuje natomiast o zmianach zaleceń w zakresie domiaru kapitałowego na poziomie skonsolidowanym. Wciąż jest więc to 1,71 pkt proc. dla współczynnika TCR, co oznacza, że jako grupa GNB musi wykazywać się łącznym współczynnikiem kapitałowym wynoszącym co najmniej 14,59 proc. Oczywiście i tego nie spełnia, gdyż skonsolidowany TCR banku wynosił 11,8 proc. na koniec czerwca.

GNB jest obecnie trakcie realizacji planów naprawy i ochrony kapitału. Ten pierwszy przynosi na razie mizerne efekty. W II kwartale bank miał 116,1 mln zł skonsolidowanej straty. Wprawdzie tłumaczył to zdarzeniami jednorazowymi, ale i bez nich nie byłby rentowny (miałby 7,7 mln zł straty).

W ubiegłym tygodniu agencja Moody’s obniżyła rating GNB z Ba3 na B1. 

Na Catalyst notowanych jest 35 serii obligacji GNB, w tym 34 to dług podporządkowany. Rentowności wielu z nich sięgają 13-14 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

 • Udział niewykupionych obligacji zaczyna przyrastać

  04 kwietnia 2023
  W ostatnich 12 miesiącach do inwestorów nie wróciło 1,2 proc. kapitału z notowanych na Catalyst obligacji korporacyjnych. Jeszcze w tym roku wskaźnik ten wzrośnie do wartości dwucyfrowych.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Zero defaultów, mało emisji

  07 października 2022
  Wartość i liczba defaultów spadła do zera w ostatnich 12 miesiącach, co jest pierwszym takim okresem od kiedy mierzymy Indeks Default Rate. Inne dane statystyczne są bardziej zatrważające – wartość emisji obligacji korporacyjnych spadła o 41 proc. w III kw. (r/r).
  czytaj więcej
 • Ten rekord Catalyst nie zostanie pobity. Nigdy

  04 października 2022
  Przez ostatnich 12 miesięcy (do końca września) emitenci obecni na Catalyst wykupili w terminie wszystkie zapadające w tym czasie obligacje. Wartość naszego indeksu po raz pierwszy spadła do zera. Już wiadomo, że nie utrzyma się na tym poziomie.
  czytaj więcej
 • EuroRating uznał przymusową restrukturyzację Getin Noble Bank za 'default'

  03 października 2022
  Agencja ratingowa EuroRating uznała przymusową restrukturyzację banku, wszczętą przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, za zdarzenie typu "default" i obniżyła rating kredytowy nadany bankowi z 'C' do 'D'. Jednocześnie EuroRating zakończył prowadzenie oceny ratingowej Getin Noble Banku i wycofał nadany bankowi rating.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • HB Reavis zobowiązany podnieść obligacyjną marżę

  06 czerwca 2023
  Wzrost wskaźników zadłużenia po zeszłorocznym podziale aktywów wymusza na deweloperze konieczność podniesienia marży na obligacjach wyemitowanych przez jego polską spółkę celową.
  czytaj więcej
 • PKN Orlen chce przejąć ZA Puławy

  06 czerwca 2023
  Koncern analizuje możliwość przejęcia Zakładów Azotów w Puławach, kontrolowanych przez Grupę Azoty. Ewentualną akwizycję chciałby zamknąć jeszcze w tym roku.
  czytaj więcej
 • PragmaGO przyspieszy wykup o dwa tygodnie

  06 czerwca 2023
  Faktoringowa spółka spłaci w tym miesiącu warte 10 mln zł papiery PRF0723, które pierwotnie wygasać miały 4 lipca.
  czytaj więcej
 • R.Power nie zarabia na odsetki

  06 czerwca 2023
  Poniesione w ubiegłym roku nakłady inwestycyjne wymusiły na deweloperze farm PV blisko czterokrotny wzrost zadłużenia. Koszty jego obsługi przekraczały wysokość zysku operacyjnego. Po niedawnym pozyskaniu inwestora mniejszościowego R.Power zapowiada 900 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2023 r.
  czytaj więcej