piątek, 19 lipca 2019

Newsroom

GNB zapowiada wysokie odpisy w wynikach IV kwartału

msd | 23 kwietnia 2019
Getin Noble Bank dokona odpisów na inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych, które obniżą jego wynik brutto o 72 mln zł. Dodatkowo bank odpisze 98 mln zł aktywów z tytułu podatku odroczonego, co z kolei pomniejszy jego wynik netto. To nie wszystko.

Część odpisów na aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ma się także wiązać ze zmniejszeniem kapitałów własnych o 27 mln zł. Bezpośrednio w kapitałach GNB rozliczy też 32 mln zł tytułem zmiany sposobu ujęcia kosztów ponoszonych za sprzedaż rachunków i produktów oszczędnościowych.

Bank zastrzega, że opublikowane dane mają na razie charakter szacunkowy i są jeszcze przedmiotem ostatecznej weryfikacji przez audytora.

Publikację zaudytowanego rocznego sprawozdania finansowego GNB zaplanował na najbliższy piątek.

Część zapowiadanych odpisów ma wynikać z planów połączenia GNB z Idea Bankiem. Równolegle do prac nad połączeniem trwają też obecnie poszukiwania inwestora dla połączonego banku.

W pierwszych miesiącach tego roku GNB i Idea Bank spłaciły odpowiednio 4,79 mld zł oraz 1,05 mld zł kredytów ratunkowych z NBP. Otrzymały je w IV kwartale ubiegłego roku na ratowanie płynności, co było wymuszone falą odpływu depozytów po ujawnieniu przez Leszka Czarneckiego, głównego akcjonariusza obu banków, nagrania rozmowy z Markiem Chrzanowskim, ówczesnym przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego.

Na Catalyst znajduje się 35 serii obligacji Getin Noble Banku, w tym 34 podporządkowane, oraz jedna seria Idea Banku, także podporządkowana. Najbliższe wykupu papiery GNB0819 wyceniane są na 97,89 proc. nominału. Rentowność wielu dłuższych serii długu GNB sięga do 15-17 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A., Idea Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje