wtorek, 02 czerwca 2020

Newsroom

GNB zapowiada wysokie odpisy w wynikach IV kwartału

msd | 23 kwietnia 2019
Getin Noble Bank dokona odpisów na inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych, które obniżą jego wynik brutto o 72 mln zł. Dodatkowo bank odpisze 98 mln zł aktywów z tytułu podatku odroczonego, co z kolei pomniejszy jego wynik netto. To nie wszystko.

Część odpisów na aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ma się także wiązać ze zmniejszeniem kapitałów własnych o 27 mln zł. Bezpośrednio w kapitałach GNB rozliczy też 32 mln zł tytułem zmiany sposobu ujęcia kosztów ponoszonych za sprzedaż rachunków i produktów oszczędnościowych.

Bank zastrzega, że opublikowane dane mają na razie charakter szacunkowy i są jeszcze przedmiotem ostatecznej weryfikacji przez audytora.

Publikację zaudytowanego rocznego sprawozdania finansowego GNB zaplanował na najbliższy piątek.

Część zapowiadanych odpisów ma wynikać z planów połączenia GNB z Idea Bankiem. Równolegle do prac nad połączeniem trwają też obecnie poszukiwania inwestora dla połączonego banku.

W pierwszych miesiącach tego roku GNB i Idea Bank spłaciły odpowiednio 4,79 mld zł oraz 1,05 mld zł kredytów ratunkowych z NBP. Otrzymały je w IV kwartale ubiegłego roku na ratowanie płynności, co było wymuszone falą odpływu depozytów po ujawnieniu przez Leszka Czarneckiego, głównego akcjonariusza obu banków, nagrania rozmowy z Markiem Chrzanowskim, ówczesnym przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego.

Na Catalyst znajduje się 35 serii obligacji Getin Noble Banku, w tym 34 podporządkowane, oraz jedna seria Idea Banku, także podporządkowana. Najbliższe wykupu papiery GNB0819 wyceniane są na 97,89 proc. nominału. Rentowność wielu dłuższych serii długu GNB sięga do 15-17 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A., Idea Bank S.A.

 • Współczynniki kapitałowe GNB znowu w dół

  22 maja 2020
  Luka kapitałowa dla podstawowego kapitału banku spadła jednak do 200 mln zł, a dla wymogu połączonego kapitału do 1,2 mld zł. Zarząd banku ma cichą nadzieję na skokowe zmniejszenie luki mimo ciężkiego okresu.
  czytaj więcej
 • Grupa Idea Banku niemal wyzerowała kapitał Tier 1

  21 maja 2020
  Skonsolidowany współczynnik Tier 1 Idea Banku to krytycznie niskie 0,06 proc. na koniec marca. Taka dziura kapitałowa w sposób oczywisty na wielką próbę wystawia cierpliwość KNF i BFG. Bank liczy na dokapitalizowanie, o ile będzie mógł kontynuować autosanację. Otoczenie gospodarcze jednak nie pomoże, podobnie jak narastające pozwy w sprawie obligacji GetBacku.
  czytaj więcej
 • Obniżka stóp zmniejszy wynik odsetkowy GNB o 90-130 mln zł w tym roku

  20 kwietnia 2020
  Getin Noble Bank spodziewa się też, że skutkiem pandemii koronawirusa będzie pogorszenie jakości aktywów oraz wzrost kosztów ryzyka. Bank zakłada też spadek aktywności klientów.
  czytaj więcej
 • Fitch obniżył rating GNB do CCC+

  15 kwietnia 2020
  Agencja Fitch Ratings obniżyła długookresową ocenę Getin Noble Banku z B- do CCC+. Nowy rating jest już zbyt niski, aby agencja zechciała określić jego perspektywę.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje