poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Newsroom

GPW zawiesi akcje MCI Capital

msd | 27 września 2023
Z powodu lesislacyjnego nieładu Giełda zawiesi od piątku obrót akcjami MCI Capital. A to oznacza, że pojawić się mogą na przykład nieoczekiwane problemy z cokwartalną wyceną zabezpieczenia obligacji wyemitowanych przez większościowego akcjonariusza spółki.

We wtorek wieczorem zarząd GPW poinformował, że od 29 września zawiesi obrót wszystkimi dziewięcioma Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi (ASI), notowanymi na rynku głównym oraz NewConnect. Chodzi o wchodzące tego dnia zmiany w przepisach, które ograniczają zbywalność akcji ASI, co – wg zarządu GPW – rodzi ryzyko, że transakcje walorami tego typu spółek mogłyby zostać uznane za nieważne. 

Na wieść o nadchodzącym zawieszeniu akcje MCI Capital taniały w środę rano do 12,6 proc. Z kolei warte 80,6 mln zł obligacje MCI0227 taniały w południe o 1,19 pkt proc. do 95,2 proc., notując przy tym wyższe niż zwykle obroty.

Potencjalne zawieszenie akcji MCI Capital może mieć też konsekwencje dla wyceny zabezpieczenia obligacji wyemitowanych przez MCI Management, większościowego akcjonariusza giełdowego ASI. Zarówno warta 21,7 mln zł seria MCM1223, jak i MCM0724 na 20 mln zł są bowiem zabezpieczone zastawem na akcjach MCI Capital (kolejno do 150 proc. oraz 200 proc. nominału). I co kwartał przedmiot zabezpieczenia podlega wycenie, uwzględniającej średnią cenę akcji z ostatnich 30 lub 90 dni. Zawieszenie notowań w sposób oczywisty może więc przysporzyć trudności. 

Tymczasem w środowe południe UKNF opublikował komunikat, w którym stwierdza, że „nie widzi zasadności zawieszania obrotu akcjami spółek ASI”, a także przyznaje, że decyzja zarządu GPW „nie była przedmiotem oczekiwań KNF jako nadzoru”. Urząd podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko, w którym na początku września wspólnie z Ministerstwem Finansów starał się przekonać, jakoby problem ograniczenia obrotu akcjami ASI nie dotyczył spółek giełdowych. Najwyraźniej jednak, zarząd Giełdy nie uznał ówczesnego komunikatu za źródło prawa. 

 • MCI Capital oczekuje ożywienia

  27 marca 2024
  Fundusz wszedł w 2024 r. z planami zwiększenia aktywności po stronie nowych inwestycji, jak i exitów z obecnego portfela. Przy około 450 mln zł dostępnej płynności zapowiada prace nad zwiększeniem dostępnych kredytów oraz emisjami obligacji.
  czytaj więcej
 • Notowania akcji MCI Capital mogą zostać wznowione

  24 listopada 2023
  MCI Capital ASI, jej większościowy akcjonariusz oraz Giełda Papierów Wartościowych zawarły porozumienie w sprawie wznowienia obrotu akcjami spółki.
  czytaj więcej
 • MCI Capital oczyściło bilans z krótkiego długu

  17 listopada 2023
  Po wykupie wartych 20 mln zł obligacji MCI0823 oraz wydłużeniu okresu spłaty wewnątrzgrupowych papierów na 79 mln zł MCI Capital zmniejszyło krótkoterminowe zobowiązania do najniższego poziomu od około dziewięciu lat.
  czytaj więcej
 • MCI Management wzmocniło bilans

  06 października 2023
  Holdingowa spółka, która jest większościowym akcjonariuszem giełdowego MCI Capital, zrefinansowała górę krótkoterminowego zadłużenia wewnątrzgrupowego. Prawdopodobnie część zobowiązań wobec jednostek powiązanych spróbuje skonwertować na zewnętrzny dług bankowy.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst