poniedziałek, 25 czerwca 2018

Newsroom

Grudniowa emisja Everest Capital trafiła na Catalyst

msd | 09 marca 2018
Firma pożyczkowa, działająca pod marką Bocian, za 3,5-letnie obligacje o wartości 55 mln zł płaci WIBOR 6M plus 5 pkt proc.

Debiutująca seria została zabezpieczona zastawem rejestrowym na wierzytelnościach pożyczkowych, poręczeniem spółek Everest Finanse S.A. i Everest Finanse Sp. z o.o. sp.k., a także oświadczeniem o poddaniu się egzekucji złożonym przez pierwszą ze spółek oraz samego emitenta. W tym miejscu należy bowiem przypomnieć, że emitent obligacji jest spółką celową, a działalnością operacyjną zajmuje się Everest Finanse S.A.

Termin spłaty długu przewidziano na czerwiec 2021 r., ale spółka ma też prawo do jego przedterminowego wykupu. W warunkach emisji zapisano także szereg kowenantów, wśród których znalazło się na przykład ograniczenie sumy bilansowej poręczycieli (razem ze zobowiązaniami pozabilansowymi) do 1,5-krotności ich kapitałów własnych. WEO stanowią również, że w czterech następujących po sobie kwartalnych sprawozdaniach poręczycieli nie może zostać wykazana strata. Wśród ustalonych kowenantów znalazło się także miejsce dla ograniczeń w wypłacie dywidendy, czy premii dla zarządu. 

Ogółem warunki debiutujących papierów serii K nie różnią się istotnie od uplasowanych w 2015 r. papierów serii E, które na Catalyst notowane są pod kodem EVC1118, a tydzień temu zapowiedziano właśnie ich przedterminowy wykup na dzień 26 marca.

Warte 55 mln zł nowe obligacje EVC0621 trafiły do 20 inwestorów, w tym subfunduszy. Cześć pozyskanych w ten sposób środków Everest Capital przeznaczył na przedterminowy wykup notowanej niegdyś na Catalyst serii D (EVC0418).

Do godz. 14.10 nie handlowano debiutującymi obligacjami EVC0621, nie wystawiono też żadnych ofert kupna/sprzedaży.

Więcej wiadomości o Everest Capital Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Zysk netto Krakowskiego BS spadł o 24,3 proc. r/r

  22 czerwca 2018
  Krakowski Bank Spółdzielczy zakończył ubiegły rok z 6,1 mln zł zysku netto, który znalazł się pod istotnym wpływem dokonanych odpisów. Delikatnej poprawie natomiast ponownie uległa sytuacja kapitałowa banku.
  czytaj więcej
 • Postępowanie naprawcze PBS Sanok na razie bez większych efektów

  22 czerwca 2018
  Podkarpacki Bank Spółdzielczy zakończył ubiegły rok ze stratą, a jego pozycja kapitałowa poprawiła się tylko nieznacznie. Na poprawę portfela kredytowego wciąż trzeba czekać. Bank ma za to jedną piątą aktywów w bonach pieniężnych NBP.
  czytaj więcej
 • PCC Rokita z niższymi zyskami

  09 marca 2018
  Chemiczna spółka, nie bez racji, przekonuje, że operacyjnie radzi sobie coraz lepiej, a gorsze wyniki są tylko efektem nadzwyczajnych przychodów z 2016 r. Niemniej, przy jednocześnie wyższym zadłużeniu oznacza to gorszą pozycję wyjściową do ewentualnej wypłaty dywidendy. Na szczęście nie na tyle, by obligatariusze mieli czuć większy niepokój.
  czytaj więcej
 • Próchnik chce przesunąć termin wykupu obligacji

  09 marca 2018
  Po nieudanej emisji akcji spółka chce wydłużyć termin spłaty wartych 10,8 mln zł papierów dłużnych o 12 miesięcy, do 29 marca 2019 r. Zwołała w tym celu zgromadzenia obligatariuszy.
  czytaj więcej

Emisje