środa, 21 lutego 2018

Newsroom

Grupa Action miała 156,9 mln zł straty netto w 2016 r.

msd | 15 marca 2017
Strata opublikowana we wstępnych wynikach miała mieć w zdecydowanej mierze charakter niepieniężny – wynika z zapewnień dystrybutora sprzętu komputerowego.

O sięgającej 156,9 mln zł stracie grupy Action zdecydować miało – sugerowane przez audytora – konserwatywne podejście do raportowania, zwłaszcza w zakresie rezerw dotyczących zobowiązań podatkowych. Spółka utworzyła bowiem rezerwy w wysokości 100 proc. potencjalnych zobowiązań. Bez nich, jak szacuje Action, skonsolidowana strata wyniosłaby 23,5 mln zł.

Spółka podkreśla, że utworzone rezerwy i odpisy aktualizujące aktywa nie miały wpływu na przepływy pieniężne.

Action od sierpnia ubiegłego znajduje się w postępowaniu sanacyjnym. W jego ramach spółka nie musi – zgodnie z prawem wręcz nie może – regulować zobowiązań powstałych przed wszczęciem postępowania. Pozwoliło to na zachowanie płynności, lecz kosztem wierzycieli. Obligatariuszom Action proponuje częściową konwersję na akcje i spłatę reszty kapitału w ratach. Na całkowitą spłatę gotówkową mogliby liczyć tylko drobni inwestorzy, przy czym papiery spółki znajdują się głównie w rękach instytucji.

Na wartych 100 mln zł obligacjach ACT0717 regularnie dochodzi do transakcji niewielkich rozmiarów w okolicach 20 proc. nominału. 

 

Więcej wiadomości o Action S.A.

 • Indeks Default Rate: Firmy nie wykupiły obligacji na rekordowe 194,8 mln zł

  08 stycznia 2018
  Nominał niespłaconych w 2017 r. papierów korporacyjnych na Catalyst, mimo osiągnięcia najwyższego poziomu w historii, wyniósł relatywnie niskie 2,1 proc. wygasającego w tym czasie zadłużenia. To wciąż o ponad połowę mniej od długookresowej średniej dla warszawskiego rynku. Wśród małych emisji poprawa przebiega na tyle wolno, że nadal nie wraca co piąta złotówka.
  czytaj więcej
 • Action przedstawił zaktualizowane propozycje układowe

  11 grudnia 2017
  Spółka proponuje spłatę co najmniej 40 proc. należności głównych w 20 kwartalnych ratach i konwersję części należności na akcje spółki.
  czytaj więcej
 • Action krytyczny wobec propozycji układowych obligatariuszy

  29 listopada 2017
  Zdaniem spółki przedstawione przez pełnomocnika obligatariuszy propozycje układowe preferują właścicieli papierów dłużnych względem pozostałych wierzycieli. Zamiana części długu na akcje, ze względu na niską cenę, miałaby natomiast pokrzywdzić akcjonariuszy i część pozostałych wierzycieli.
  czytaj więcej
 • Indeks Default Rate: Obligacyjne problemy łatwiej przewidzieć

  05 października 2017
  Przez ostatni rok notowane na Catalyst firmy nie wykupiły obligacji za 143,7 mln zł, czyli 1,9 proc. wygasającego w tym czasie zadłużenia. Pomimo lipcowego rekordowego defaultu, warszawski rynek korporacyjnego długu pozostaje w dobrej kondycji względem poprzednich lat. Statystyka pozostaje jednak nieubłagana dla najmniejszych emisji.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje