sobota, 21 kwietnia 2018

Newsroom

Grupa Action miała 156,9 mln zł straty netto w 2016 r.

msd | 15 marca 2017
Strata opublikowana we wstępnych wynikach miała mieć w zdecydowanej mierze charakter niepieniężny – wynika z zapewnień dystrybutora sprzętu komputerowego.

O sięgającej 156,9 mln zł stracie grupy Action zdecydować miało – sugerowane przez audytora – konserwatywne podejście do raportowania, zwłaszcza w zakresie rezerw dotyczących zobowiązań podatkowych. Spółka utworzyła bowiem rezerwy w wysokości 100 proc. potencjalnych zobowiązań. Bez nich, jak szacuje Action, skonsolidowana strata wyniosłaby 23,5 mln zł.

Spółka podkreśla, że utworzone rezerwy i odpisy aktualizujące aktywa nie miały wpływu na przepływy pieniężne.

Action od sierpnia ubiegłego znajduje się w postępowaniu sanacyjnym. W jego ramach spółka nie musi – zgodnie z prawem wręcz nie może – regulować zobowiązań powstałych przed wszczęciem postępowania. Pozwoliło to na zachowanie płynności, lecz kosztem wierzycieli. Obligatariuszom Action proponuje częściową konwersję na akcje i spłatę reszty kapitału w ratach. Na całkowitą spłatę gotówkową mogliby liczyć tylko drobni inwestorzy, przy czym papiery spółki znajdują się głównie w rękach instytucji.

Na wartych 100 mln zł obligacjach ACT0717 regularnie dochodzi do transakcji niewielkich rozmiarów w okolicach 20 proc. nominału. 

 

Więcej wiadomości o Action S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje