poniedziałek, 15 lipca 2024

Newsroom

Grupa P4 z niższą rentownością

msd | 31 maja 2024
Mimo 5-proc. poprawy przychodów, operator sieci Play odnotował spadek wyniku EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu o 2,3 proc. r/r do 1,013 mld zł w I kwartale.

Całkowite przychody operatora wzrosły o 5,2 proc. r/r do 2,499 mld zł w I kwartale. Według P4, wzrost ten sięgnąłby i 7,5 proc., gdyby nie negatywny efekt obniżki stawek regulowanych za zakończenie połączeń sieciowych. Tak czy inaczej, na poziomie wyniku EBITDAaL (EBITDA po kosztach leasingu) grupa odnotowała ponad 2-proc. spadek, co tłumaczy efektem bazy – przed rokiem P4 nie była bowiem obciążana kosztami umowy o świadczenie usług za spółką Polski Światłowód Otwarty.

W związku z rozwojem sieci 5G operator zwiększył nakłady inwestycyjne o 7,4 proc. r/r do 261 mln zł w I kwartale. Jego przepływy pieniężne, w rozumieniu różnicy pomiędzy wynikiem EBITDAaL a CAPEX-em, spadły zaś o 5,3 proc. r/r do 752 mln zł.

Na koniec marca grupa P4 miała 13,2 tys. aktywnych klientów mobilnych (+2,7 proc. r/r) oraz 2,1 tys. klientów usług stacjonarnych (+5,1 proc.).

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji P4 z terminami spłaty pod koniec 2026 i 2027 r., których jednostkowe nominały to kolejno 500 oraz 1 tys. zł. Stąd też dłuższe papiery, od których spółka płaci 1,85 pkt proc. marży, cieszą się wyższą płynnością. W ostatnich transakcjach, zawieranych jeszcze 28 maja, papiery PLY1227 wyceniano na 99,53 proc. nominału.

Więcej wiadomości o P4 Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst