środa, 19 lutego 2020

Newsroom

GTC z ratingiem inwestycyjnym w Izraelu

msd | 14 lutego 2019
Izraelska agencja ratingowa przyznała deweloperowi ocenę na poziomie A2.il dla spłaty zadłużenia w kwocie do 70 mln euro, które GTC może zaciągnąć na lokalnym rynku. Ocena ma właśnie charakter lokalny i odpowiada – także lokalnym – Aa2/AA na skali ratingowej innych agencji.

Nadany rating A2.il ma perspektywę stabilną. W ocenie agencji odzwierciedla on stosunkowo wysoką zdolność spółki do spłaty 70 mln euro długu w odniesieniu do pozostałych lokalnych emitentów w Izraelu. 

Przyznany GTC inwestycyjny rating ma charakter lokalny. Odpowiada on – także lokalnym – ocenom Aa2 w agencji Moody’s oraz AA w S&P i Fitch. W istocie, izraelska agencja Midroog w 51 proc. należy właśnie do Moody’s.

- Po raz pierwszy w historii GTC, spółka została oceniona przez agencję ratingową i uzyskała zasłużoną ocenę na poziomie ratingu inwestycyjnego. Jest to wynik długotrwałej ciężkiej pracy zespołu GTC, który konsekwentnie dąży do poprawy wyników spółki. Portfel naszych nowych inwestycji utrzymuje trend wzrostowy FFO (fundusze z działalności operacyjnej – red.) i wierzę że wysoki rating wesprze nasze działania w dywersyfikacji źródeł finansowania i tworzeniu wartości dla akcjonariuszy - powiedział Erez Boniel, CFO dewelopera, cytowany w komunikacie prasowym.

Na Catalyst notowanych jest siedem serii obligacji GTC, sześć w euro i tylko jedna w złotych. Złotowe papiery o wartości 66,7 mln zł wygasają za niespełna miesiąc – 11 marca. W ostatniej transakcji wyceniano je na 100,1 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Globe Trade Centre S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje