wtorek, 19 marca 2019

Newsroom

GTC z ratingiem inwestycyjnym w Izraelu

msd | 14 lutego 2019
Izraelska agencja ratingowa przyznała deweloperowi ocenę na poziomie A2.il dla spłaty zadłużenia w kwocie do 70 mln euro, które GTC może zaciągnąć na lokalnym rynku. Ocena ma właśnie charakter lokalny i odpowiada – także lokalnym – Aa2/AA na skali ratingowej innych agencji.

Nadany rating A2.il ma perspektywę stabilną. W ocenie agencji odzwierciedla on stosunkowo wysoką zdolność spółki do spłaty 70 mln euro długu w odniesieniu do pozostałych lokalnych emitentów w Izraelu. 

Przyznany GTC inwestycyjny rating ma charakter lokalny. Odpowiada on – także lokalnym – ocenom Aa2 w agencji Moody’s oraz AA w S&P i Fitch. W istocie, izraelska agencja Midroog w 51 proc. należy właśnie do Moody’s.

- Po raz pierwszy w historii GTC, spółka została oceniona przez agencję ratingową i uzyskała zasłużoną ocenę na poziomie ratingu inwestycyjnego. Jest to wynik długotrwałej ciężkiej pracy zespołu GTC, który konsekwentnie dąży do poprawy wyników spółki. Portfel naszych nowych inwestycji utrzymuje trend wzrostowy FFO (fundusze z działalności operacyjnej – red.) i wierzę że wysoki rating wesprze nasze działania w dywersyfikacji źródeł finansowania i tworzeniu wartości dla akcjonariuszy - powiedział Erez Boniel, CFO dewelopera, cytowany w komunikacie prasowym.

Na Catalyst notowanych jest siedem serii obligacji GTC, sześć w euro i tylko jedna w złotych. Złotowe papiery o wartości 66,7 mln zł wygasają za niespełna miesiąc – 11 marca. W ostatniej transakcji wyceniano je na 100,1 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Globe Trade Centre S.A.

 • GTC zrefinansowało trzy biurowce

  07 stycznia 2019
  Deweloper zawarł umowy kredytowe o wartości 94,6 mln euro. Zdaniem GTC zrefinansowanie biurowców pozwoli wygenerować ponad 50 mln euro wolnych przepływów pieniężnych.
  czytaj więcej
 • Rosną podstawowe przychody GTC

  15 listopada 2018
  Deweloper osiągnął 38 mln EUR przychodów z wynajmu w III kwartale wobec 30 mln EUR przed rokiem. Pomimo niższych zysków poprawił też przepływy operacyjne. Gotówki na rachunkach jednak nie przybyło, bo GTC sporo wydało na inwestycje i spłatę zadłużenia.
  czytaj więcej
 • Nieco wyższe wskaźniki zadłużenia GTC

  27 sierpnia 2018
  Zobowiązania finansowe komercyjnego dewelopera wzrosły w II kwartale o 427 mln zł do 4,98 mld zł. Spadło natomiast saldo gotówki, co dodatkowo podniosło wartość długu netto. Środki pieniężne to wciąż jednak ponad 0,6 mld zł, co pozwala mówić o dobrej płynności.
  czytaj więcej
 • Jeszcze więcej gotówki na rachunkach GTC

  24 maja 2018
  Na koniec I kwartału deweloper miał 183 mln EUR środków pieniężnych, które pokrywały niemal całość jego krótkoterminowych zobowiązań. Jednak kolejne miesiące po zamknięciu kwartału to też sporo wydatków.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje