wtorek, 05 grudnia 2023

Newsroom

GTC rusza z emisją akcji

msd | 14 grudnia 2021
Deweloper rozpoczął budowę przyspieszonej księgi popytu na 55 mln akcji nowej emisji. Jeśli zainteresowanie inwestorów dopisze, może zwiększyć ofertę o kolejne 42,1 mln walorów.

Według aktualnych giełdowych notowań (6,9 zł za akcję), wartość oferty to około 380 mln zł z możliwością zwiększenia do około 670 mln zł. Emisja prowadzona jest z wyłączeniem prawa poboru, ale z pierwszeństwem dla aktualnych inwestorów dewelopera. Ponadto główny akcjonariusz spółki zobowiązał się objąć akcje nowej emisji za równowartość do 55 mln euro (255 mln zł), z zastrzeżeniem, że nie przekroczy progu 66 proc. ogólnej liczby głosów (tyloma dysponuje obecnie).

Jak zapowiadali przedstawiciele GTC w poprzednich miesiącach, dokapitalizowanie spółki ma być jednym z elementów obniżenia jej zadłużenia (drugi to sprzedaż aktywów w Serbii). Deweloper nadal też chce dążyć do refinansowania zadłużenia kredytowego niezabezpieczonymi obligacjami. Dlatego najpóźniej na początku przyszłego roku chce wyjść na rynek z kolejną emisją euroobligacji. Spółka powoli żegna się natomiast z polskim rynkiem długu. Ani jej czerwcowa emisja euroobligacji (500 mln euro), ani wcześniejsze emisje w węgierskim forincie, nie będą notowane na warszawskim parkiecie.

Na GPW znajdują się dwie serie obligacji GTC o wartości 220 mln zł i 9,4 mln euro, lecz do żadnych transakcji nimi nie dochodzi (złotowe papiery notowane są tylko na hurtowym rynku BondSpot).

Więcej wiadomości o Globe Trade Centre S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst