czwartek, 30 maja 2024

Newsroom

Przejściowy wzrost zadłużenia GTC

msd | 06 kwietnia 2022
Po zeszłorocznych inwestycjach wskaźnik LTV deweloperskiej grupy wzrósł do 52,5 proc. na koniec grudnia. Chwilę później udało się go jednak istotnie obniżyć.

Zwiększenie portfela nieruchomości zapewniło grupie GTC 7,5-proc. wzrost marży brutto z wynajmu do 127,6 mln euro w 2021 r. Z kolei straty na aktualizacji wartości aktywów były znacznie niższe niż rok wcześniej (12,9 mln euro wobec 142,7 mln euro), co w sumie pozwoliło wykazać 99,3 mln euro zysku operacyjnego wobec 38 mln euro straty przed rokiem. Po uwzględnieniu stosunkowo wysokich kosztów finansowych (43,33 mln euro) i podatku dochodowego (13,8 mln euro) sam zysk netto wyniósł zaś 42,7 mln euro wobec 70,9 mln straty w 2020 r. 

Wypracowane przez dewelopera przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (106,4 mln euro wobec 100,3 mln euro) dalekie były od potrzeb związanych z zeszłorocznymi inwestycjami w rozbudowę portfela nieruchomości. Łącznie grupa GTC poniosła więc 366,7 mln euro wydatków netto z działalności inwestycyjnej. Samo zadłużenie odsetkowe nie wzrosło od tego istotnie (1,34 mld euro wobec 1,30 mld euro), ale mocny spadek zanotowało saldo środków pieniężnych. Z 272 mln euro gotówki na kontach dewelopera w 2020 r. zrobiło się zatem 87,5 mln euro na koniec 2021 r. Tym samym wyliczany przez nas dług netto wzrósł o 218,6 mln euro do 1,25 mld euro (bez zobowiązań przypisanych aktywom na sprzedaż), stanowiąc 1,12x kapitału własnego wobec 1,06x przed rokiem i 1,01x przed dwoma laty. Przy czym należy zauważyć, że kapitał ten powiększony był już o wpływy z grudniowej emisji akcji, która na dzień bilansowy pozostawała niezarejestrowana. 

Grudniowe dokapitalizowanie przyniosło GTC około 120 mln euro wpływów brutto, ale na zamknięciu roku środki te nadal pozostawały jeszcze w należnościach. Dodatkowo po dniu bilansowym deweloper uwolnił też około 134 mln euro gotówki netto (tj. po spłacie zobowiązań) ze sprzedaży portfela nieruchomości biurowych w Serbii.

Zeszłoroczne inwestycje zwiększyły więc wyliczany przez GTC wskaźnik LTV (dług netto do nieruchomościowych aktywów) z 45,2 proc. w 2020 r. do 52,5 proc. na koniec 2021 r., tj. znacząco powyżej długoterminowego celu określonego na około 40 proc. Jak jednak przekonuje deweloper, wpływy z dokapitalizowania i sprzedaży serbskich nieruchomości pozwoliły obniżyć wskaźnik ten do 42 proc.

- Bardzo szybki wzrost w 2021 roku spowodował krótkoterminowy skok wskaźnika LTV, który udało się sprowadzić do poziomu 42% na skutek sprzedaży nieruchomości w Serbii i bardzo udanego podwyższenia kapitału pod koniec 2021 roku. Ponadto uzyskaliśmy nasz pierwszy kredyt odnawialny w wysokości 75 mln euro na potrzeby zabezpieczenia płynności – powiedział Ariel Ferstman, dyrektor finansowy GTC i członek zarządu, cytowany w komunikacie.

Z kolei jeszcze zeszłoroczne refinansowanie zobowiązań pozwoliło deweloperowi wydłużyć okres zapadalności długów do ponad pięciu lat przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążenia aktywów zabezpieczeniami. Spłatę zabezpieczonych kredytów GTC sfinansowało bowiem wpływami z emisji niezabezpieczonych euroobligacji. 

Jak podaje deweloper, na koniec minionego roku średnie ważone oprocentowanie jego zadłużenia wynosiło 2,16 proc. (2,3 proc. w 2020 r.) i w znakomitej większości było ono stałe lub zabezpieczone przez wzrostem stóp (94 proc.). 

Na warszawskiej GPW notowane są dwie emisje długu GTC, to warte 220 mln zł papiery GTC1123, które znajdują się wyłącznie na rynku hurtowym BondSpot oraz wygasająca lada dzień niewielka seria GTC0422 na 9,4 mln euro. Zgodnie jednak z dotychczasowymi zapowiedziami, deweloper będzie systematycznie dążyć do rezygnacji z obecności na polskim rynku długu.

Więcej wiadomości o Globe Trade Centre S.A.

 • Niższe zadłużenie GTC po emisji akcji

  20 maja 2022
  Przyrost gotówki poprawił - już wcześniej wysokie – wskaźniki płynności. Zobowiązania finansowe niemal się nie zmieniły, ale dług netto spadł zauważalnie.
  czytaj więcej
 • GTC pozyska 122,6 mln euro z emisji akcji

  17 grudnia 2021
  Inwestorzy zgłosili popyt na 88,7 mln nowych akcji dewelopera po cenie 6,4 zł za sztukę. Ich objęcie nastąpi 21 grudnia.
  czytaj więcej
 • GTC rusza z emisją akcji

  14 grudnia 2021
  Deweloper rozpoczął budowę przyspieszonej księgi popytu na 55 mln akcji nowej emisji. Jeśli zainteresowanie inwestorów dopisze, może zwiększyć ofertę o kolejne 42,1 mln walorów.
  czytaj więcej
 • GTC pozbywa się nadpłynności

  16 listopada 2021
  Po kolejnych dużych inwestycjach i spłacie niewielkiej części zadłużenia deweloper zakończył III kwartał z najniższym saldem gotówki od ponad dwóch lat. Nadal miał jej jednak wystarczająco względem posiadanych zobowiązań krótkoterminowych.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst