sobota, 02 marca 2024

Newsroom

HiProMine wyemituje obligacje zamienne na akcje

msd | 05 lutego 2024
Dostawca alternatywnego białka wytwarzanego z owadów rozpoczął budowę księgi popytu na obligacje zamienne, z których chce pozyskać do 15 mln zł.

Za trzyletnie papiery dłużne HiProMine proponuje 6 pkt proc. powyżej stawki WIBOR 1M. Przy czym, płatność odsetek miałaby zostać uregulowana dopiero w dniu wykupu. Alternatywnie obligacje będą mogły też podlegać zamianie na akcje nowej emisji. Jak na razie, spółka nie ujawnia jednak szczegółowych warunków konwersji.

Oferta prowadzona jest na zasadzie budowy księgi popytu w dniach 5-7 lutego i jest adresowana do inwestorów kwalifikowanych, nie więcej niż 149 osób fizycznych, a także do nabywców obejmujących papiery za co najmniej 100 tys. euro. Zgodnie z intencją spółki, aktualnym akcjonariuszom spółki przysługuje prawo pierwszeństwa zakupu obligacji, pod warunkiem, że posiadają oni co najmniej 0,2 proc. udziału w kapitale zakładowym.

Pozyskane z emisji środki spółka zobowiązała się przeznaczyć na finansowanie budowy i wyposażenia nowego zakładu w Karkoszowie, finansowanie wylęgarni owadów oraz zakładu badawczo-rozwojowego w Robakowie, a także bieżące potrzeby operacyjne.

HiProMine jest dostawcą białka wytwarzanego poprzez autorską technologię przemysłowej hodowli owadów, a swoją ofertę kieruje głównie rynek karm dla zwierząt domowych i gospodarskich oraz ryb. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w lipcu 2022 r.

Więcej wiadomości kategorii Emisje