sobota, 20 lipca 2024

Newsroom

HM Inwest przyspieszy wykup o 10 dni

msd | 01 marca 2024
Deweloper przedterminowo spłaci nienotowane papiery dłużne o wartości 5 mln zł, które miały wygasać 30 marca.

Termin wcześniejszej spłaty ustalono na 20 marca. Spółka spłaci wówczas warte 5 mln zł obligacje serii E, a także wypłaci narosłe od nich odsetki.

Pierwotnie pochodzące z 2021 r. papiery warte były 10 mln zł, ale połowę z nich HM Inwest przedterminowo spłacił pod koniec 2023 r. 

Tymczasem końca dobiega przyjmowanie zapisów na warte do 14 mln zł nowe papiery dłużne dewelopera. Proponuje on WIBOR 6M plus 5,0 pkt proc. marży przy trzyletnim okresie spłaty i zabezpieczeniu, na które docelowo składać się ma przede wszystkim hipoteka na nieruchomościach należących do prezesa i kluczowego akcjonariusza spółki. 

W piątek HM Inwest zdecydował o przesunięciu przydziału i dnia emisji nowych obligacji odpowiednio na 7 i 12 marca. Mimo tego, spółka nie przedłużyła okresu subskrypcji. Ta dobiega końca w piątek (dziś).

W przeciwieństwie do obligacji emitowanych w przeszłości, nowe papiery dewelopera trafiądo obrotu na Catalyst.

Więcej wiadomości o HM Inwest S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst