niedziela, 14 kwietnia 2024

Newsroom

HM Inwest zaoferuje obligacje do 14 mln zł

msd | 20 lutego 2024
Deweloper przeprowadzi emisję papierów dłużnych z zamiarem pozyskania środków na refinansowanie starszych obligacji oraz finansowanie projektów prowadzonych w Polsce i Hiszpanii.

HM Inwest zaproponuje inwestorom trzyletnie zabezpieczone papiery dłużne ze zmiennym kuponem, opartym na WIBOR 6M i powiększonym o 5 pkt proc. marży.

Warta do 14 mln zł oferta przeprowadzona zostanie w oparciu o memorandum informacyjne i może być kierowana do szerokiego grona inwestorów. Dojdzie ona do skutku, jeśli spółce uda się pozyskać co najmniej 5 mln zł, pozwalające na złożenie wniosku o dopuszczenie papierów do obrotu na GPW.

Pozyskane z emisji środki HM Inwest zobowiązuje się przeznaczyć na wykup wygasających 30 marca obligacji o wartości 5 mln zł oraz finansowanie projektów deweloperskich.

W listopadzie ubiegłego roku spółka przedterminowo wykupiła całość obligacji o wartości 4,2 mln zł, a w grudniu zdecydowała się na spłatę kolejnych papierów o wartości 5 mln zł, redukując wynikające z nich zadłużenie o połowę. 

Więcej wiadomości o HM Inwest S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje