poniedziałek, 23 września 2019

Newsroom

i2 Development zapowiada skup własnych obligacji

msd | 06 czerwca 2019
Wrocławski deweloper zamierza nabywać w celu umorzenia wygasające 31 lipca papiery dłużne serii B o wartości 15 mln zł.

Spółka zastrzega, że skup papierów I2D0719 będzie prowadzony do 28 czerwca. Transakcje mogą być realizowane w obrocie giełdowym lub poza nim.

Wygasające w lipcu obligacje I2D0719 wyceniane są obecnie na 99,5 proc. nominału.

Na koniec I kwartału grupa I2 Development wykazywała 45,1 mln zł środków pieniężnych, z czego 41,6 mln zł było jednak zablokowane na rachunkach powierniczych.

W ciągu 12 najbliższych miesięcy i2 Development musi spłacić cztery serie papierów dłużnych o łącznej wartości nominalnej 70 mln zł (największa emisja – 30 mln zł – nie jest notowana na Catalyst), z czego najbliższe wykupy, odpowiednio na 15 mln zł oraz 10 mln zł, przypadają w lipcu i październiku tego roku.

Sytuacja grupy kapitałowej jest, zdaniem zarządu jednostki dominującej, dobra. Płynność finansowa utrzymywana jest na satysfakcjonującym poziomie – informowano w opublikowanym trzy tygodnie temu sprawozdaniu finansowym i2 Development za I kwartał.

Do końca miesiąca wrocławski deweloper powinien zrealizować postanowienia umowy z fińską grupą budowlaną YIT. Chodzi o przedsięwzięcie joint venture, do którego i2 ma wnieść aktywa wraz z przypisanymi do nich zobowiązaniami, zaś wkładem fińskiego partnera byłoby 50 mln zł w gotówce. Końcowym efektem takiej transakcji ma być znaczne zmniejszenie grupy i2 (spółka JV nie byłaby konsolidowana metodą pełną), ale i istotne oddłużenie.

W maju deweloperowi wygasł prospekt dla programu emisji obligacji o wartości 100 mln zł, w ramach którego uplasował tylko jedną serię na 15,1 mln zł.

Więcej wiadomości o i2 Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje