poniedziałek, 06 grudnia 2021

Newsroom

i2 Develpoment zawarł umowę inwestycyjną z YIT Development

msd | 12 grudnia 2018
Wrocławski deweloper porozumiał się z podmiotem należącym do fińskiej grupy budowlanej w sprawie powołania spółki celowej oraz przeniesienia do niej części realizowanych i planowanych projektów.

Zawarta umowa przewiduje powołanie spółki celowej, w której i2 oraz YIT będą mieć po 50 proc. udziałów. Wrocławski deweloper wniesie do nowego podmiotu wybrane nieruchomości, prawa i obowiązki z umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości oraz prawa i obowiązki w spółkach osobowych dotyczące projektów realizowanych lub których realizacja jest planowana. Wraz z aktywami i2 wniesienie do spółki także zobowiązania wynikające z pożyczek o wartości 91,1 mln zł oraz kredyty bankowe.

Swoje 50 proc. udziałów w nowej spółce celowej YIT zobowiązuje się opłacić wkładem pieniężnym w kwocie 50 mln zł. Po spełnieniu określonych warunków zawieszających umowa inwestycja zostanie zawarta do 30 czerwca 2019 r.

Wspólna inwestycja ma być owocem negocjacji wynikających z zapowiedzianego w marcu przeglądu opcji strategicznych przez i2 Development.

Wrocławski deweloper niewątpliwie potrzebuje poprawy sytuacji finansowej, gdyż na koniec września relacja jego długu netto do kapitałów własnych wynosiła 0,69998x wobec obligacyjnego kowenantu ustalonego na 0,7x.

Na Catalyst notowane są cztery serie obligacje dewelopera. Najbliższą wykupu serię I2D0719 rynek wycenia na 95 proc. nominału, co daje 14,35 proc. rentowności brutto do wykupu. Wyceny dłuższych serii, zapadających od października 2019 r. do grudnia 2020 r., są jednak wyższe (rentowności niższe). Przy czym warto wspomnieć, że arkusze ofert kupna obligacji i2, za wyjątkiem najkrótszej serii, są całkowicie puste.

Więcej wiadomości o i2 Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst