wtorek, 25 czerwca 2019

Newsroom

Indos zamknął emisję obligacji na 7 mln zł

msd | 06 czerwca 2019
Jedną czwartą emisji rozliczono w ramach częściowego przedterminowego wykupu notowanych na Catalyst papierów serii J, które pierwotnie miały wygasać w listopadzie tego roku.

O nowych papierach serii K2 wiadomo na razie tylko tyle, że jest to dług zabezpieczony z trzyletnim okresem spłaty.

Z wartej 7 mln zł nowej emisji 1,93 mln zł rozliczono poprzez przedterminową spłatę obligacji INS1119. Tym samym wartość tych ostatnich zmniejszyła się do 6,12 mln zł.

Nowe obligacje Indosu powinny trafić na Catalyst, wynika z informacji podanych przez spółkę jeszcze w kwietniu.

Aktualnie na GPW znajdują się dwie serie obligacji Indosu – zapadająca w listopadzie tego roku seria INS1119 oraz wygasająca prawie rok później seria INS1020 o wartości 15 mln zł.

Papiery INS1119 wyceniane są na 100 proc. nominału. O prawie rok dłuższą serią INS1020 handlowano ostatnio po 99,5 proc.

Więcej wiadomości o Indos S.A.

 • Dług netto Indosu wzrósł o 39 proc. w I kwartale

  13 maja 2019
  Wprawdzie saldo zadłużenia odsetkowego spółki świadczącej usługi finansowe dla sektora MSP prawie się nie zmieniło, ale z jej rachunków ubyło 7,1 mln zł gotówki w I kwartale. Receptą na mniejsze zasoby pieniężne ma być nowa emisja obligacji, co pozwoli częściowo sfinansować odbudowę – kurczącego się – portfela aktywów.
  czytaj więcej
 • Indos wyemituje nowe obligacje

  23 kwietnia 2019
  Spółka dostarczająca usługi finansowe dla innych firm chce pozyskać do 7 mln zł z prywatnej oferty zabezpieczonych papierów dłużnych serii K2.
  czytaj więcej
 • Dalsze delewarowanie Indosu

  17 kwietnia 2019
  Poprawie zeszłorocznych wyników Indosu, za wyjątkiem słabego IV kwartału, towarzyszyły też dodatnie przepływy gotówki z podstawowej działalności, czego skutkiem było wyraźne obniżenie zadłużenia finansowego netto.
  czytaj więcej
 • Niższe zadłużenie Indosu

  19 listopada 2018
  Zyski spółki spadły w III kwartale względem ubiegłego roku. Za to udało jej się obniżyć poziom zobowiązań finansowych bez większego uszczerbku dla zasobów posiadanej gotówki.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje