środa, 22 maja 2019

Newsroom

Inpro pozyskało 25 mln zł z emisji obligacji

msd | 11 października 2018
Trójmiejski deweloper uplasował papiery dłużne serii B z terminem spłaty ustalonym na czerwiec 2021 roku. Obligacje trafią do obrotu na Catalyst.

Zabezpieczeniem wyemitowanych obligacji ma być hipoteka na nieruchomości hotelowej w Jastarni.

Spółka na razie nie ujawnia wysokości kuponu, za wyjątkiem tego, że będzie ustalany w oparciu o WIBOR 6M i marżę. Prędzej czy później pełne warunki emisji zostaną ujawnione, ponieważ Inpro zamierza ubiegać się o wprowadzenie długu do obrotu.

Pozyskane środki mają trafić na „bieżącą działalność grupy emitenta, w szczególności na zakup gruntów oraz realizację budowy projektów deweloperskich”.

Po raz ostatni deweloper finansował się obligacjami w latach 2013-2015. Jego papiery były wówczas (od stycznia 2014 r.) notowane na rynku hurtowym BondSpot.

Więcej wiadomości o Inpro S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje