piątek, 23 lutego 2024

Newsroom

Insiderskie zakupy obligacji BBI Development

msd | 07 sierpnia 2023
Osoba powiązana z Piotrem Litwińskim, członkiem zarządu BBI Development, nabyła obligacje BBI0225 o łącznej wartości ponad 300 tys. zł.

W miniony wtorek i czwartek Grażyna Szyller-Litwińska kupiła 300 sztuk obligacji BBI0225, realizując transakcje po 100,75 i 100,85 proc. ich wartości nominalnej, ustalonej na 1 tys. zł.

Za pochodzące z tegorocznej emisji refinansującej papiery o wartości 37 mln zł BBI Development zobowiązało się płacić WIBOR 6M plus 7,75 pkt proc. marży. I są to najwyżej oprocentowane obligacje na GPW.

Przed otwarciem poniedziałkowej sesji papiery kwotowane są na 101,5/103,0 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o BBI Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst