czwartek, 30 marca 2023

Newsroom

Insiderzy z Anwimu nabyli ponad połowę nowej emisji

msd | 30 grudnia 2021
Przewodniczący rady nadzorczej, osoba z nim powiązana, a także menedżerowie paliwowej spółki nabyli 13,1 mln zł obligacji z wartej 25 mln zł emisji.

Największą część nowej emisji objął Jerzy Sołtysiak, zastępca dyrektora ds. budowy i modernizacji stacji, do którego trafiły obligacje o wartości 10 mln zł. Papiery za 1,5 mln zł objął Witold Butkiewicz, przewodniczący rady nadzorczej, a kolejne 0,7 mln zł wyłożyła osoba z nim powiązana. Dodatkowe 0,9 mln zł długu Anwimu objęli też dwaj menedżerowie, w tym dyrektor finansowy.

Uplasowana przed kilkoma dniami emisja Anwimu o wartości 25 mln zł trafiła łącznie do 12 inwestorów. 

Za trzyletnie papiery dłużne serii B, którą zostaną zabezpieczone poręczeniem spółki zależnej, Anwim zobowiązał się płacić WIBOR 3M plus 4 pkt proc. To tyle samo, co przypadku wyemitowanych przed rokiem obligacji serii A o wartości 50 mln zł, które na Catalyst notowane są pod nazwą ANW1223.

W ostatniej transakcji papiery ANW1223 wyceniano na 102,99 proc. nominału. Aktualnie brak jednak dla nich jakichkolwiek ofert sprzedaży.

Więcej wiadomości o Anwim S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst