poniedziałek, 26 lipca 2021

Newsroom

Integer przesuwa wykup obligacji

msd | 30 maja 2017
Spółka porozumiała się z obligatariuszami w sprawie przesunięcia terminu spłaty wygasających 31 maja papierów ITG0517 na 12 czerwca.

To druga taka operacja, ponieważ początkowo warte 20 mln zł papiery wygasać miały jeszcze w lutym, nim fundusz Advent International ogłosił wezwanie na akcje spółki. Tym razem kilkunastodniowe przesunięcie ma bardziej charakter techniczny, gdyż po pozyskaniu inwestora ryzyko braku wykupu spadło, względnie zostało nawet wyeliminowane.

Wyznaczenie terminu spłaty obligacji na 12 czerwca wydaje się nieprzypadkowe. Tego dnia wygasa też seria ITG0617 o wartości 30 mln zł.

Papiery ITG0517 (d. ITG0217), to jedyna emisja Integera, która notowana była do niedawna na detalicznej części Catalyst. Obligacje te znajdują się w portfelach Raiffeisen Banku, funduszy zarządzanych przez Millennium TFI i Quercus TFI, a także Integer.pl Inwestycje, spółki zależnej operatora pocztowego.

Serię ITG0617 w całości posiada zaś Aegon OFE. Po czerwcowej spłacie obu emisji Integerowi wciąż zostaną do wykupu trzy emisje, warte łącznie 90 mln zł.

Więcej wiadomości o InPost S.A., Integer.pl S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje