sobota, 02 marca 2024

Newsroom

Invest TDJ Estate uplasował obligacje warte 122 mln zł

msd | 04 grudnia 2023
Katowicki deweloper oczekiwał, że emisja trzyletnich zabezpieczonych papierów dłużnych przyniesie mu 150 mln zł.

Za wyemitowane obligacje Invest TDJ Estate zobowiązał się płacić WIBOR 6M plus 4,25 pkt proc. marży przy trzyletnim okresie spłaty. To o 0,75 pkt proc. więcej niż w przypadku zamkniętej pod koniec 2021 r. oferty dwuipółletniego długu. 

Warte 122 mln zł obligacje zostały uplasowane w ramach oferty do 150 mln zł. Nowe papiery zastąpią starszą serię TDJ0624 o wartości 115 mln zł, której przedterminowy wykup nastąpił w poniedziałek.

Docelowo nowy dług TDJ Estate trafi do obrotu na Catalyst, gdzie notowana była także poprzednia seria.

Więcej wiadomości o Invest TDJ Estate Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje