czwartek, 15 kwietnia 2021

Newsroom

Invista spłaciła 70 proc. zaległych obligacji

msd | 07 stycznia 2021
Spółka twierdzi, że przekazała obligatariuszom zaległe odsetki oraz 2,16 mln zł kapitału z wartych 3,09 mln zł obligacji, których termin spłaty upłynął ponad rok temu.

W samym komunikacie o już dokonanej wypłacie części zaległości Invista prawdopodobnie popełniła błąd, wskazując, że operację przeprowadzono… 5 maja 2021 r.

Termin spłaty wartych 3,09 mln zł obligacji Invisty upłynął w połowie grudnia 2019 r. Spółka nie precyzuje kiedy spłaci pozostałe 0,93 mln zł kapitału. 

„Emitent dokona spłaty pozostałej części zobowiązań z tytułu obligacji serii E w najbliższym terminie” – napisano w lakonicznym komunikacie.

Wypłatę 2,34 mln zł dla obligatariuszy (70 proc. kapitału plus odsetki od kwietnia 2020 r. do stycznia br.) poprzedzała sprzedaż przysługującego spółce prawa użytkowania wieczystego warszawskiej nieruchomości za 6,4 mln zł netto.

Niespłacone w terminie obligacje Invisty nie były notowane na Catalyst, 

Więcej wiadomości o Invista S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje