piątek, 26 lutego 2021

Newsroom

Invista wypłaciła część zaległych odsetek

msd | 23 października 2019
Nieruchomościowo-inwestycyjna spółka przekazała do KDPW środki na wypłatę jednego z trzech zaległych kuponów od wartych 3,09 mln zł obligacji serii E.

Papiery serii E to dług oprocentowany na stałe 8 proc. w skali roku z comiesięczną wypłatą odsetek. Problemy z obsługą papierów zaczęły się w połowie sierpnia, od tego czasu spółka nie wypłaciła trzech kolejnych kuponów.

Jak wynika z komunikatu spółki, w środę przelała ona do KDPW pieniądze na wypłatę zaległego kuponu z sierpnia. Do Depozytu trafiło więc 21 tys. zł wobec zaległych 62,4 tys. zł (nie uwzględniając odsetek za zwłokę).

Invista zapowiada też, że pozostałe zaległości zostaną spłacone z „oczekiwanych w perspektywie najbliższych tygodni wpływów pieniężnych”. 

W lipcu Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (Komisja Weryfikacyjna) nakazała Inviście zwrócić 4,5 mln zł tytułem nienależnego świadczenia, ponieważ decyzja sprzed siedmiu lat w sprawie nieruchomości przy Emilli Plater miała zostać podjęta z naruszeniem prawa. Wojewódzki Sąd Administracyjny wstrzymał jednak decyzję Komisji Weryfikacyjnej. W międzyczasie jednak doszło do blokady rachunków bankowych spółki.

Obligacje serii E to dwuletni dług z terminem spłaty w grudniu tego roku. Papiery wyemitowano tuż przed wykupem serii D na 1,98 mln zł, która była notowana na Catalyst.

Seria E także miała trafić do giełdowego obrotu, z czego spółka nie wywiązała się jednak do tej pory.

Więcej wiadomości o Invista S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje