sobota, 27 lutego 2021

Newsroom

Invista dostała żądania wykupu obligacji na 380 tys. zł

msd | 28 listopada 2019
Dwóch inwestorów postawiło w stan wymagalności obligacje z emisji na 3,09 mln zł, która ma wygasać już 15 grudnia. Spółka chce przełożyć termin spłaty.

Problemy z obsługą odsetek od wartych 3,09 mln zł papierów dłużnych serii E Invista ma od sierpnia. Zaległy kupon od nich wypłaciła dopiero ponad dwa miesiące później. Jak wynika z rejestru KDPW, aktualnie spółka zalega z dwoma kolejnymi kuponami, za październik i listopad (odsetki według stawki 8 proc. rocznie mają być wypłacane co miesiąc).

W związku z nieterminowymi płatnościami spółka otrzymała w październiku i listopadzie dwa żądania przedterminowego wykupu długu na 380 tys. zł, po jednym od osoby prawnej (300 tys. zł) i osoby fizycznej (80 tys. zł). Pierwsze z nich wpłynęło do spółki jeszcze w połowie października, co do tej pory trzymano w tajemnicy. Spółka tłumaczy to chęcią uzgodnienia ze wszystkimi obligatariuszami jednakowego sposobu rozliczenia.

Nieobsługiwane przez Invistę obligacje wygasać będą już 15 grudnia. Spółka przyznaje, że termin ten chce jednak przesunąć.

Intencją emitenta jest przesunięcie terminu wykupu obligacji na I kwartał 2020 roku. Wskazany powyżej, termin wykupu obligacji związany jest w szczególności z przesunięciem w czasie terminu finalizacji transakcji sprzedaży nieruchomości jak również przesunięciem w czasie procesu dokapitalizowania spółki w drodze emisji akcji serii K – poinformowała Invista.

Obligacje serii E nie trafiły na Catalyst, mimo że spółka zapowiadała ich wprowadzenie do giełdowego obrotu.

Więcej wiadomości o Invista S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje