sobota, 27 lutego 2021

Newsroom

Invista nie wykupiła obligacji

msd | 16 grudnia 2019
Nieruchomościowo-inwestycyjna spółka nie spłaciła papierów dłużnych serii E o wartości 3,1 mln zł. Spółka chce, żeby obligatariusze dali jej czas do połowy czerwca.

Spółka ma problemy z terminową obsługą comiesięcznych płatności odsetkowych od sierpnia tego roku. Tym bardziej trudno, aby wykupiła dług w terminie. Zresztą już wcześniej zapowiadała, że nie znajdzie pieniędzy na rozliczenie się z inwestorami, przynajmniej w pierwotnym terminie.

Invista chce uzyskać od obligatariuszy zgodę na przesunięcie terminu spłaty wartych 3,1 mln zł papierów do 15 czerwca 2020 r. Jeszcze pod koniec listopada spółka informowała, że jej intencją jest przełożenie wykupu na I kwartał przyszłego roku.

Oprócz przełożenia terminu wykupu, Invista oferuje obligatariuszom także dołożenie dodatkowego zabezpieczenia hipotecznego.

Wszystkie zmiany warunków emisji obligacji wejdą w życie z dniem 15 grudnia 2019 r., przy czym możliwe to będzie pod warunkiem zawarcia przez emitenta z każdym obligatariuszem serii E jednobrzmiących porozumień w zakresie dokonanych zmian – poinformowała Invista.

Pod koniec listopada spółka informowała, że otrzymała od dwóch obligatariuszy żądania natychmiastowego wykupu na 380 tys. zł.

Obligacje serii E nie trafiły na Catalyst, mimo że spółka zapowiadała ich wprowadzenie do giełdowego obrotu.

Więcej wiadomości o Invista S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje