środa, 27 maja 2020

Newsroom

Kancelaria Medius otrzymała żądania wykupu na 9,8 mln euro

msd | 06 maja 2020
Windykacyjna spółka dostała od obligatariuszy wezwania do przymusowego wykupu trzech nienotowanych serii obligacji o łącznej wartości 9,76 mln euro.

Trzech obligatariuszy przekazało Kancelarii Medius sześć wezwań do spłaty papierów dłużnych serii M, O oraz P. Wartość żądań, które spółka miałaby spełnić w ciągu trzech dni roboczych, to kolejno 3,5 mln euro, 2,36 mln euro oraz 3,9 mln euro.

Windykator przestał regulować obligacyjne zobowiązania na początku kwietnia. Dotychczas spółka nie dokonała okresowej amortyzacji trzech serii nienotowanych papierów w euro oraz nie zapłaciła odsetek od notowanych na Catalyst papierów KME0720.

Łącznie Kancelaria Medius ma sześć serii obligacji o wartości około 90 mln zł, z czego dwie znajdują się na GPW. To wspomniane papiery KME0720 na 10 mln zł oraz warta 21,3 mln zł papiery KME0321. Dla tych ostatnich termin płatności odsetek jeszcze nie upłynął, ale inwestorzy będą mieli możliwość postawienia długu w stan wymagalności, jeśli podejmą odpowiednie uchwały podczas zgromadzenia obligatariuszy zwołanego na 12 maja.

Oprócz covidowych trudności z bieżącą działalnością oraz defaultu na obligacjach Kancelaria Medius ma też problem z funduszem wierzytelności, który powinien się rozliczyć z inwestorami w marcu. Nie miał on jednak wystarczającej płynności, więc spółka, jako gwarant płynności i stopy zwrotu dla pozostałych inwestorów funduszu, została zobowiązana do objęcia certyfikatu inwestycyjnego za 48,5 mln zł, czego jednak nie zrobiła.

W ostatnich transakcjach papiery KME0720 i KME0321, które zabezpieczone są na portfelach wierzytelności, wyceniane były kolejno na 49,99 oraz 39 proc. nominału. Od środy obligacje te zostaną przeniesione z notowań ciągłych do jednolitych z jednym fixingiem. 

Więcej wiadomości o Kancelaria Medius S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje