środa, 04 sierpnia 2021

Newsroom

Kancelaria Medius sięgnęła po ratowników GetBacku

msd | 16 czerwca 2020
Rada nadzorcza krakowskiego windykatora powołała w skład zarządu Przemysława Dąbrowskiego i Marcina Tokarka, menedżerów, którzy do niedawna zajmowali się restrukturyzacją GetBacku.

Obu powołanym menedżerom rada nadzorcza Kancelarii Medius powierzyła funkcję członków zarządu. Spółka wprawdzie jeszcze nie opublikowała CV Przemysława Dąbrowskiego i Marcina Tokarka, ale jej prezes – Michał Imiołek – potwierdził nam, że chodzi o byłych restrukturyzatorów GetBacku.

Przemysław Dąbrowski był kolejno prezesem i wiceprezesem GetBacku, gdzie po wybuchy afery pracował nad uniknięciem upadłości spółki i zawarciem układu z wierzycielami. Marcin Tokarek był zaś członkiem zarządu odpowiedzialnym za przeprowadzenie obszaru operacji spółki przez najtrudniejszy okres.

Smaczku najnowszemu transferowi dodaje fakt, że za czasów Konrada K. GetBack chciał przejąć Kancelarię Medius.

W kwietniu Kancelaria Medius zawiesiła regulowanie obligacyjnych zobowiązań, a od ponad dwóch tygodni znajduje się w postępowaniu układowym. Niezależnie od prac nad planem restrukturyzacyjnym i ostatecznymi propozycjami układowymi, spółka rozpoczęła też spłacać część obligacyjnego długu z przedmiotu zabezpieczenia (pakietów wierzytelności). 

Kancelaria Medius ma sześć serii obligacji o łącznej wartości około 90 mln zł, w tym pięć z nich (ok. 80 mln zł) to dług zabezpieczony z mocy prawa niewchodzący do układu. Spółka może go spłacać w trakcie trwania postępowania układowego, pod warunkiem, że środki na ten cel pochodzić będą z przedmiotu zabezpieczenia. 

Na Catalyst znajdują się dwie z sześciu serii obligacji Kancelarii o łącznej wartości 31,3 mln zł. Bardziej płynne z nich – KME0720 – przed wtorkowym fixingiem wyceniane są na 74,55 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Kancelaria Medius S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje