poniedziałek, 06 lipca 2020

Newsroom

KDPW uspokaja: rynkowi obligacji nie zagraża żaden paraliż

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 04 czerwca 2019
Zdaniem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, obawy o funkcjonowanie rynku obligacji od 1 lipca są nieuzasadnione. KDPW przygotował bowiem rozwiązanie umożliwiające rejestrację obligacji w jeden dzień.

W ubiegłym tygodniu przedstawiliśmy na łamach Obligacje.pl stanowisko specjalistów z NWAI Domu Maklerskiego, według których wchodzące w życie zmiany mogą ograniczyć bezpieczeństwo inwestowania w obligacje korporacyjne, a nawet stanowić zagrożenie dla funkcjonowania rynku firmowego długu. NWAI DM, powołując się na wnioski ze spotkania z przedstawicielami KDPW, ostrzegał, że od 1 lipca niemożliwa stać się może rejestracja obligacji w trybie Delivery vs Payment (DvP), czyli „najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniu dla inwestorów”, które gwarantuje powstanie papierów dłużnych w systemie depozytowym KDPW już w dniu emisji.

Przypomnijmy, że do momentu rejestracji w Depozycie, papiery wartościowe nie są obligacjami jako takimi, a roszczeniami o ich wydanie.

Zdaniem KDPW, jakiekolwiek obawy o paraliż rynku obligacji są jednak nieuzasadnione. Depozyt przygotował bowiem dedykowaną aplikację, która ma pozwolić agentom emisji na rejestrowanie obligacji w jeden dzień.

- Rejestracja papierów wartościowych w tym trybie będzie procesem zautomatyzowanym, polegającym na wprowadzeniu odpowiednich danych o rejestrowanych papierach wartościowych oraz ich emitencie. Wprowadzenia takich danych do systemu depozytowego będzie mógł dokonać agent emisji. Termin rejestracji papierów wartościowych będzie można określić w formularzu aplikacyjnym i będzie mógł nim być już następny dzień roboczy po dniu prawidłowego wypełnienia formularza – poinformował Obligacje.pl Dariusz Marszałek, z biura prasowego KDPW.

Rejestracja obligacji w KDPW następnego dnia roboczego to domyślnie rozwiązanie dla emisji niepublicznych, które będą musiały korzystać z agenta emisji. Jak zapewnia Depozyt, w przypadku emisji publicznych rejestracja papierów dłużnych w jeden dzień także będzie możliwa, pod warunkiem właśnie, że wykorzystany zostanie do tego agent emisji. W przeciwnym razie, procedura się nie zmieni i potrwa nieco dłużej.

- Instrumenty, które nie będą wprowadzane do depozytu za pośrednictwem agenta emisji, będą rejestrowane na zasadach dotychczasowym, a ich rejestracja trwa średnio 3 do 10 dni – zapewnia Dariusz Marszałek. – Dłużej jest jedynie w przypadkach, gdy wnioski składane w KDPW w sprawie zawarcia umowy o rejestrację są niepoprawne lub niekompletne, albo wymagają dodatkowych wyjaśnień celem sprawdzenia, czy emitent dochował wymogów związanych z emitowaniem lub oferowaniem papierów wartościowych – dodaje także.

Obowiązek rejestracji obligacji w KDPW wejdzie w życie 1 lipca. Rynek wciąż natomiast czeka na nowelizację ustawy o ofercie, która w ogóle wyeliminuje pojęcie emisji niepublicznej i przywróci możliwość tymczasowego prowadzenia ewidencji obligacji w niezależnych instytucjach do czasu rejestracji w KDPW.

Więcej wiadomości kategorii Prawo

Emisje