poniedziałek, 23 października 2017

Newsroom

Kerdos Group i Dayli mogą zostać połączone

msd | 23 lutego 2017
Decyzja w tej sprawie powinna zapaść podczas zwołanego na 21 marca NWZA Kerdosu, na którym akcjonariusze spółki omówią ogólny stan postępowania sanacyjnego i możliwe scenariusze.

W porządku obrad NWZA znalazło się omówienie procesu restrukturyzacyjnego nie tylko Kerdosu, ale i spółki zależnej Dayli. Poruszony zostanie zarówno temat możliwych propozycji układowych, jak i kwestii ewentualnego umorzenia postępowania sanacyjnego. Akcjonariusze mają też zdecydować o możliwości połączenia Kerdosu i Dayli.Póki co, postępowania sanacyjne obu spółek zmierzają w kierunku umorzenia, za czym optuje zarządca. Przyczyną w obu przypadkach jest choćby brak środków choćby na regulowanie zobowiązań powstałych po dniu otwarcia sanacji.

Podczas marcowego NWZA akcjonariusze mają także głosować nad uchwałą w sprawie „wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń wobec byłych członków organów zarządczych i nadzorczych Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji oraz spółek powiązanych”. O tym, że złożono w prokuraturze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez poprzedni zarząd Kerdosu Romuald Kalyciok, największy akcjonariusz spółki (9 proc. udziałów w kapitale), informował w maju ubiegłego roku. Później sprawy nie komentowano.

We wrześniu ubiegłego roku, gdy obie spółki znajdowały się już w postępowaniu sanacyjnym, minął termin spłaty obligacji Dayli na 5 mln zł. Wcześniej w pierwszej połowie roku trzech emisji nie wykupił Kerdos (łącznie 7,95 mln zł). W obrocie na Catalyst znajdują się jeszcze dwie emisje spółki (w sumie na 23,2 mln zł), lecz obrót nimi jest zawieszony. Do notowań nigdy nie wprowadzono natomiast emisji publicznej trzyletnich obligacji na 4 mln zł z czerwca 2015 r.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

 • Włodarzewska chce się ułożyć z obligatariuszami

  19 października 2017
  Deweloper, wobec którego we wrześniu ogłoszono upadłość, chce odejść od likwidacji na rzecz zawarcia układu z wierzycielami, w tym obligatariuszami – wynika z datowanego na 12 października pisma do inwestorów.
  czytaj więcej
 • Eurocent wypłacił kolejną ratę

  13 października 2017
  Firma pożyczkowa nie ustaje w częściowych spłatach obligacji serii E, których termin spłaty minął 8 czerwca. Spółka przekazała obligatariuszom kolejne 3 proc. kapitału.
  czytaj więcej
 • Marka bez gotówki

  14 lutego 2017
  Na koniec 2016 r. firma pożyczkowa posiadała tylko 29 tys. zł środków pieniężnych. Wobec otwarcia postępowa restrukturyzacyjnego płynnościowe problemy Marki nie są żadną nowością.
  czytaj więcej
 • Sąd otworzył postępowanie sanacyjne Polbrandu

  10 lutego 2017
  Decyzję w sprawie formalnego rozpoczęcia restrukturyzacji spółki sąd wydał ponad sześć miesięcy po złożeniu przez Polbrand pierwszego wniosku w tej sprawie.
  czytaj więcej

Emisje