wtorek, 24 kwietnia 2018

Newsroom

Kerdos Group i Dayli mogą zostać połączone

msd | 23 lutego 2017
Decyzja w tej sprawie powinna zapaść podczas zwołanego na 21 marca NWZA Kerdosu, na którym akcjonariusze spółki omówią ogólny stan postępowania sanacyjnego i możliwe scenariusze.

W porządku obrad NWZA znalazło się omówienie procesu restrukturyzacyjnego nie tylko Kerdosu, ale i spółki zależnej Dayli. Poruszony zostanie zarówno temat możliwych propozycji układowych, jak i kwestii ewentualnego umorzenia postępowania sanacyjnego. Akcjonariusze mają też zdecydować o możliwości połączenia Kerdosu i Dayli.Póki co, postępowania sanacyjne obu spółek zmierzają w kierunku umorzenia, za czym optuje zarządca. Przyczyną w obu przypadkach jest choćby brak środków choćby na regulowanie zobowiązań powstałych po dniu otwarcia sanacji.

Podczas marcowego NWZA akcjonariusze mają także głosować nad uchwałą w sprawie „wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń wobec byłych członków organów zarządczych i nadzorczych Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji oraz spółek powiązanych”. O tym, że złożono w prokuraturze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez poprzedni zarząd Kerdosu Romuald Kalyciok, największy akcjonariusz spółki (9 proc. udziałów w kapitale), informował w maju ubiegłego roku. Później sprawy nie komentowano.

We wrześniu ubiegłego roku, gdy obie spółki znajdowały się już w postępowaniu sanacyjnym, minął termin spłaty obligacji Dayli na 5 mln zł. Wcześniej w pierwszej połowie roku trzech emisji nie wykupił Kerdos (łącznie 7,95 mln zł). W obrocie na Catalyst znajdują się jeszcze dwie emisje spółki (w sumie na 23,2 mln zł), lecz obrót nimi jest zawieszony. Do notowań nigdy nie wprowadzono natomiast emisji publicznej trzyletnich obligacji na 4 mln zł z czerwca 2015 r.

 • Indeks Default Rate: 197 mln zł z obligacji firm poszło na straty

  05 kwietnia 2018
  W ostatnich 12 miesiącach, zakończonych 31 marca, notowane na Catalyst spółki nie wykupiły obligacji o wartości 197 mln zł. To 2,1 proc. wygasającego w tym czasie zadłużenia. Wśród najmniejszych emisji do inwestorów wciąż nie wraca mniej więcej co piąta złotówka.
  czytaj więcej
 • Indeks Default Rate: Firmy nie wykupiły obligacji na rekordowe 194,8 mln zł

  08 stycznia 2018
  Nominał niespłaconych w 2017 r. papierów korporacyjnych na Catalyst, mimo osiągnięcia najwyższego poziomu w historii, wyniósł relatywnie niskie 2,1 proc. wygasającego w tym czasie zadłużenia. To wciąż o ponad połowę mniej od długookresowej średniej dla warszawskiego rynku. Wśród małych emisji poprawa przebiega na tyle wolno, że nadal nie wraca co piąta złotówka.
  czytaj więcej
 • Indeks Default Rate: Obligacyjne problemy łatwiej przewidzieć

  05 października 2017
  Przez ostatni rok notowane na Catalyst firmy nie wykupiły obligacji za 143,7 mln zł, czyli 1,9 proc. wygasającego w tym czasie zadłużenia. Pomimo lipcowego rekordowego defaultu, warszawski rynek korporacyjnego długu pozostaje w dobrej kondycji względem poprzednich lat. Statystyka pozostaje jednak nieubłagana dla najmniejszych emisji.
  czytaj więcej
 • Sąd ogłosił upadłość Kerdos Group

  04 września 2017
  Decyzja zapadała około pół roku po umorzeniu postępowania sanacyjnego, które rozpoczęło się jeszcze w maju 2016 r.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje