poniedziałek, 11 grudnia 2017

Newsroom

Kerdos Group poza postępowaniem sanacyjnym

msd | 23 marca 2017
Sąd umorzył trwające od maja ubiegłego roku postępowanie restrukturyzacyjne wobec spółki. Za wariantem tym opowiadali się zarządca Kerdosu oraz rada wierzycieli.

Przyczyna umorzenia postępowania jest w zasadzie ta sama co w przypadku Dayli, spółki zależnej Kerdosu. Chodzi przede wszystkim o utratę zdolności do „bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu”.

Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem po umorzeniu sanacji cały czas pozostaje upadłość.

We wrześniu ubiegłego roku, gdy obie spółki znajdowały się już w postępowaniu sanacyjnym, minął termin spłaty obligacji Dayli na 5 mln zł. Wcześniej w pierwszej połowie roku trzech emisji nie wykupił Kerdos (łącznie 7,95 mln zł). W obrocie na Catalyst znajdują się jeszcze dwie emisje spółki (w sumie na 23,2 mln zł), lecz obrót nimi jest zawieszony. Do notowań nigdy nie wprowadzono natomiast emisji publicznej trzyletnich obligacji na 4 mln zł z czerwca 2015 r.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje