piątek, 29 maja 2020

Newsroom

Kluczowy dłużnik Kani złożył wniosek o otwarcie sanacji

msd | 13 września 2019
Rubin Energy, który winny jest Kani około 347,1 mln zł, złożył do sądu wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. Zarządca Kani poparł ten wniosek.

Rubin Energy to jeden z kluczowych dłużników Kani, który – według zarządcy – zalega spółce z zapłatą około 347,1 mln zł. Jak jednak zaznaczono, dokładna wartość wierzytelności nie jest możliwa do określenia ze względu na zabezpieczenie całości dokumentacji Kani przez CBŚP. Niemniej zarządca Kani poprał wniosek Rubina o otwarcie postępowania sanacyjnego.

W lipcu ZM Kania złożyły do sądu pozew przeciwko Rubin Energy na kwotę 331,2 mln zł.

Przypomnijmy, Rubin Energy to kontrahent Kani, o którym – nie wymieniając go z nazwy – pisał audytor, gdy odmówił wydania opinii z badania sprawozdania za 2018 r. Biegły wskazywał wówczas na 337,5 mln zł należności od kontrahenta, które nie były prezentowane jako przeterminowane tylko dzięki zawarciu kolejnego porozumienia pomiędzy stronami. Rok wcześniej należności od Rubina miały wynosić 223 mln zł, o czym ze sprawozdania za 2017 r. nie można się było jednak dowiedzieć, co spółka tłumaczyła „przeoczeniem”. W wydanym w czerwcu oświadczeniu, podpisanym przez Henryka Kanię, głównego akcjonariusza mięsnej spółki, zapewniano, że ZM Kania łączy z Rubinem wyłącznie współpraca handlowa.

W osobnym komunikacie ZM Kania poinformowały, że zarządca spółki został poinformowany o złożeniu przez jej zarząd wniosku o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego z chwilą wyboru oferty dzierżawy przedsiębiorstwa do Cedrobu lub Tarczyńskiego.

W ubiegłym tygodniu sąd uchylił ZM Kania zarząd własny i ustanowił dla niej zarządcę w ramach trwającego od czerwca postępowania restrukturyzacyjnego

Notowane na Catalyst dwie serie obligacji Kani o łącznej wartości 100,9 mln zł notowane są w okolicach 5,5-7 proc. nominału. W czerwcu, gdy spółka była już objęta restrukturyzacją, minął termin wykupu wartych 50 mln zł papierów KAN0619.

Więcej wiadomości o Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje